Stari grad Donja Stubica

Stari grad Donja Stubica je arheološko nalazište u Donjoj Stubici.[1]

Opis uredi

Arheološki lokalitet Stari grad nalazi se u Donjoj Stubici, na brežuljku od 209 m /nv, oko 300 m iznad glavnog gradskog trga. Položaj mještani i danas nazivaju „Tahijevim brijegom“, budući da je na lokaciji u srednjem vijeku stajao kaštel u sklopu susedgradsko-stubičkog vlastelinstva, a koji je među inima posjedovao i Franjo Tahy. Kaštel je stoljećima razgrađivan pa danas na površini nema vidljivih ostataka. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da se radi o polikulturnom lokalitetu s prvim tragovima naseljavanja u brončanom dobu. Otkriveni ostaci srednjovjekovne arhitekture in situ potvrdili su da je utvrda sagrađena najkasnije u prvoj pol. 15. st.

Zaštita uredi

Pod oznakom Z-6615 zavedena je kao zaštićeno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "arheološka kulturna baština".

Izvori uredi

  1. Arheološko nalazište Stari grad Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 2. studenog 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.