Stari grad Donja Stubica

Stari grad Donja Stubica je nalazište na lokaciji Donja Stubica, zaštićeno kulturno dobro.[1]

Opis dobraUredi

Arheološki lokalitet Stari grad nalazi se u Donjoj Stubici, na brežuljku od 209 m /nv, oko 300 m iznad glavnog gradskog trga. Položaj mještani i danas nazivaju „Tahijevim brijegom“, budući da je na lokaciji u srednjem vijeku stajao kaštel u sklopu susedgradsko-stubičkog vlastelinstva, a koji je među inima posjedovao i Franjo Tahy. Kaštel je stoljećima razgrađivan pa danas na površini nema vidljivih ostataka. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da se radi o polikulturnom lokalitetu s prvim tragovima naseljavanja u brončanom dobu. Otkriveni ostaci srednjovjekovne arhitekture in situ potvrdili su da je utvrda sagrađena najkasnije u prvoj pol. 15. st.

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-6615 zavedena je kao zaštićeno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "arheološka kulturna baština".

IzvoriUredi

  1. Pretraživanje Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija RH. Pristupljeno 2. studenog 2020. Sadržaj preuzet uz dopusnicu.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.