Stoka u primarnim djelatnostima označava sve one životinje, odnosno sitnu (ovca i koza) i krupnu stoku (goveda i konji) koje se drže zbog uzgoja u svrhu dobivanja prehrambenih proizvoda i sirovina, a donedavno i za rad na imanjima. Grana privrede koja se bavi uzgojem stoke naziva se stočarstvo, i zajedno s ratarstvom, ribolovom i šumarstvom pripada primarnim djelatnostima.

Ženka koze sa svojim jednogodišnjim mladuncem
Ovo je glavno značenje pojma Stoka. Za članak o hrvatskom reperu pogledajte Marin Ivanović - Stoka.

Najprimitivniji oblici stočarstva je nomadski tip kakav nalazimo kod plemenskih zajednica, kao što su indijski Toda i afrčka nilotska plemena (Masai i Turkana). Goveda koze i ovce najpoznatija su uzgajana stoka sitnih seljačkih domaćinstava i državnog gospodarstva. U sitnom seljačkom gospodarstvu ulaganja su malena, takozvano ekstenzivno stočarstvo, dok je za državno gospodarstvo najvažnija intenzivna vrsta stočarstva s velikim ulaganjima i uz upotrebu suvremenih znanosti, zbog što boljeg prinosa, koji će poslužiti kao sirovina za mesnu i mliječnu industriju.

Tablica uredi

Životinja Status Trenutna komercionalna korištenja
Alpaka Domaća životinja Vuna
Deva starog svijeta Domaća životinja Meso, mljekarstvo, koristi se za rad
Domaće govedo Domaća životinja Meso, mljekastvo
Magarac Domaća životinja Rad, meso, mljekarstvo
Koza Domaća životinja Meso, mljekarstvo
Konj Domaća životinja Rad, meso, mljekarstvo
Ljama Domaća životinja Rad, meso, vuna
Mula Domaći križanac Rad
Svinja Domaća životinja Meso, životinjska koža
Zec Domaća životinja Meso
Ovca Domaća životinja Vuna, životinjska koža, mljekarstvo, meso
Vodeni bivol Domaća životinja Rad, mljekarstvo, životinjska koža, meso
Jak Domaća životinja Meso, mljekarstvo, rad