Strategija u ekonomiji

Strategija je način kako se trebaju koristiti pojedini resursi da bi se iskoristile prednosti okolnosti za stvaranje željenih učinaka.
Jednostavno rečeno, strategija je način ostvarenja ciljeva.

Vrste strategija

uredi

1. korporacijska strategija

 • strategija na vrhu poduzeća, na razini cjelokupnog poduzeća
 • mora biti u skladu s prioritetima poduzeća
 • dijeli se na tri (3) područja :
 1. strategija rasta (razvoja)
 2. strategija stabilizacije (normalizacije)
 3. strategija redukcije (dezinvestiranja)

2. poslovna strategija

3. funkcijska strategija

 • usmjerena je na funkcijska područja poput :
 1. istraživanje i razvoj (R&D (engl.))
 2. marketing
 3. financije
 4. proizvodnja
 5. ljudski potencijali (Human Resource Management (engl.))

Kakva bi trebala biti strategija

uredi

Da bi strategija bila učinkovita ona mora biti :

 • realna
temeljiti se na prilikama u okolini i na prednostima poduzeća koje ono ima u usporedbi s konkurencijom
 • uspješna
poduzeća mora koncentrirati svoje ograničene resurse i sposobnosti tamo gdje je vjerojatnost uspjeha najveća
 • optimalna
zasniva se na mogućnostima poduzeća i realnim ciljevima

Najčešće korištene strategije (za poduzeća)

uredi

U svom poslovanju svako poduzeće je primorano odabrati vlastitu strategiju koja će odgovarati ciljevima, ali i sposobnostima poduzeća.
Najčešće korištene strategije su :
1. ofanzivna strategija

 • cilj ove strategije je da poduzeće postigne vodstvo u grani, pa ono mora na tržištu ponuditi nešto novo. Ovakva strategija može donositi visoki profit, ali je i visokorizična.

2. defanzivna strategija

3. strategija imitacije

 • poduzeće želi zadržati poziciju iza lidera u grani, tj. ono ga kopira.

4. podređena (ovisna) strategija

 • jedno poduzeće ovisi o drugom.

5. tradicionalistička strategija

 • poduzeće ne želi mijenjati obilježje svojeg proizvoda, već ga zadržava u starom, prepoznatljivom obliku - konzervativna strategija.

6. oportunistička strategija

 • poduzeće traži slobodni prostor na tržištu gdje se želi ubaciti i iskoristiti prilike koje to tržište pruža.

Metode odabira strategije

uredi

Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da poduzeće treba sagledati vanjske i unutarnje čimbenike kako bi spoznalo najbolji način da se ostvari željeni cilj. U tu svrhu manageri se mogu koristiti sljedećim sredstvima :