Suha klima

Suha klima je vruća klima koja obilježava pustinje i stepe. Rasprostranjena je po svim dijelovima svijeta, a postoje dvije vrste suhih klima. To su:

  1. Pustinjska klima
  2. Stepska klima
Dina u Sahari
Pustinja Mohave
Deve su poznati stanovnici pustinja

Obilježja suhe klimeUredi

U suhoj klimi ljeta su vruća, a zime tople. Slična je tropskoj klimi, no od tropske klime jedino se razlikuje po količini padalinama. Suha klima ima malo padalina, pogotovo pustinjska klima. U suhoj klimi ljeti su temperature do 40-45 stupnjeva, a zimi nisu manje od 15 stupnjeva. Srednja temperatura u suhoj klimi iznosi 22-25 stupnjeva. U suhoj klimi rastu biljne zajednice stepe i neki kaktusi.

Pustinjska klimaUredi

Pustinjska klima nalazi se gdje se nalazi pustinja. U pustinjskoj klimi pretežito rastu razni kaktusi jer imaju mogućnost pohranjivanja velike količine vode u sebi. Kada je velika vrućina patuljasta sova sakriva se pod hladne grane kaktusa Saguara. Pustinjska klima ima jako malo padalina te je zbog toga nepogodna za naseljavanje.

Stepska klimaUredi

Stepska klima najćešće se prostire u Europi. Ona ima malo padalina, no više od pustinjske klime. U njoj rastu biljne zajednice stepe. Stepe su biljne zajednice niske trave i rijetkog drveća.

PovezniceUredi