Suradnik:Domjanovic/Riči moga kraja

Riči moga kraja

uredi

Ako sam Vam reka nešta šta niste razumili možda nađete ovdek rješenje.

Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽVidi još


 • Abak = tablica množenja
 • Abazogo = ako je moja balota bliža vraćam
 • Ambar = niski ormar za robu ili brašno
 • Arija, aria = zrak
 • Avizati = obavijestiti
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Baška, naobaško = posebno, napose
 • Baketa = drveni čekić
 • Baketina = mamac za lov ptica
 • Bakra = posuda od ilovače
 • Bakonja = vrst puža, plodni bik
 • Bakov = bikovo, opor, grub
 • Balauštra = ograda
 • Baljezgati = svašta govoriti
 • Banak = duga sjedalica
 • Banda = strana
 • Bandera = drveni stup dalekovoda
 • Bandira = zastava
 • Barićet-barićetno = obilno, bogato
 • Beštija = životinja
 • Beštima = psovka
 • Begenati = odobravati
 • Bekina = koža
 • Belegija = oštrilo za britvu
 • Belenčuk, belendžuk = čelični prsten ugraden u zid, namijenjen vezivanju tovarne stoke ili oka u nosu bika
 • Bendati = odobravati
 • Berekin = nestaško
 • Bevanda = pomiješano vino i voda
 • Bićerin, pićerin = čašica za rakiju
 • Bjuvati = povraćati
 • Blekov, blekeša, blekonja = ludonja
 • Bokun= dobar komad, velik komad
 • Bot = sat vremena
 • Brabonjak = sitan izmet okruglog oblika
 • Brecati = zvoniti a čast mrtvog
 • Brekulja, breculja = vrst muhe
 • Brimenica (vučija) = drvena posuda za nošenje vole
 • Brokva = čavao
 • Bronzin = lonac za kuhanje na otvorenoj vatri od sivog lijeva
 • Brstiti = govoriti gluposti, jesti lišće sa grane
 • Britva = mali nožic koji se sklapa
 • Brušket = lutrija
 • Brušketati = izvlačiti iz šešira, birati
 • Bruškin = četka za pranje poda
 • Buža (bunja) = rupa, otvor
 • Buganci = ozebline
 • Bukara = drvena posuda iz koje se pije vino
 • Bule = poštanske marke, bulin (glavna balota)
 • Bulentin = zatvorena pisana poruka koja se šalje po osobi
 • Bumbižaj = način na koji treba, izbijanje u balotama
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ciklo (vino) = počelo se kvariti vino
 • Cipac = dva medusobno vezana štapa sa kojima se mlati žito
 • Cukun = blesan
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Čabrk = drveni izdanak na gredi a služi za vješanje opreme
 • Čabrun - mertek = greda koja nosi kamenu ploču ili kupu na krovu kuće
 • Čarljati = pisati ili crtati nešto veselo po papiru
 • Čatrnja = bunar za vodu kišnicu
 • Češagija = čelična naprava za češljanje konja
 • Čvrknit = napuknuti, puknuti
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ćikara = šalica
 • Ćikopelnica - lugara = pepeljara
 • Ćivare = drvena nosila
 • Ćivarun = drvena kolica sa jednim drvenim kolom
 • Ćoša = kut ili ivica na zgradi
 • Ćunjka = dio lica
 • Ćoknit = ujesti, ubosti (zmija ili osa)
 • Ćukati = žviždati
 • Ćulak = dugački kamen koji stoji uspravno ili više njh
 • Ćuliti = stajati na mjestu
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Deštrigati = rastaviti
 • Dešvano = razbijeno, zgužvano
 • Deboto = evo sad, skoro
 • Dračevile = duga motka koja završava dva kraka, služi za nošenje i sjecenje draca
 • Drle = balavac
 • Drop = ostatak od mošta kad se iscijedi vino
 • Drob = stomak
 • Domijana = velika staklenka opletena šibljem
 • Dumiti = mirno stajati, razmišljati
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Evala = hvala, bravo, napokon
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Fermati = stati
 • Finćukast = fin
 • Fljubica = ukosnica
 • Fratun = naprava od drva ili metala, služi za ravnanje zida prilikom žbukanja
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Galebina = izmet od krupne stoke
 • Gargaše = naprave s iglicama za cupanje vune
 • Glavić = prednji dio samara
 • Glezno, gleznjo = gležanj
 • Gnjide = ličinke od ušiju
 • Gnjila = ilovača
 • Grintati = prigovarati
 • Grizina = pomiješana krv i sluz
 • Grkljan = vrh boce
 • Grudina = kamenje na kraju njive nastalo čišćenjem iste za lakšu obradu
 • Gubica = usne
 • Gudan = svinja
 • Guježina = zmija
 • Gurla = cijev i oluk za odvod vode s krova
 • Gusina = gusjenica
 • Gusli = kad starije dijete sisa
 • Gustirna = pokriveni bunar za kišnicu
 • Gvida = vijak za pritezanje oplate kod nalijevanja betonskog zida
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ižinjati = izmisliti
 • Išati = podignuti
 • Išekati = isprazniti tekućinu iz bačve ili druge posude
 • Ištekati = isključiti iz struje
 • Ištorija = povijest
 • Inčije = drugačije
 • Injulost = slab, tanak, neće izdržati
 • Intrada = godišnji prinos od poljoprivrede
 • Intrati = sresti
 • Iskaljkati = išceprkati drvom
 • Iskijati = izrezati pršut do kosti
 • Izbeljit = napraviti grimasu usnama
 • Izbucati = promiješati
 • Izdrejiti = raširiti oči
 • Izguzati = istresti u karu
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Jaspre - šoldi =novac
 • Jerbo = jer
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Kašun = sanduk, građevinska oplata
 • Kadena = ogrlica, lanac
 • Kadikad = po koji put
 • Kain = posuda za umivanje
 • Kanavaca = kuhinjska krpa
 • Kantun = kut
 • Kantunal = noćni ormarić
 • Kargati = nategnuti polugom
 • Kariola = kolica s jednim i dva kola
 • Kijati = kihati
 • Kitina = odsječene grane s listovima, vješaju se kao hrana ovcama i kozama
 • Kljuka = kuka
 • Kliko = koliko
 • Komaštre = debeli lanci na ognjištu
 • Kombinet = ženski odjevni predmet
 • Kontreštavati = suprotstavljati se
 • Korda = štapin
 • Kovica = košarica
 • Krakun = zapor za vrata
 • Krešiti = poskupiti
 • Krepalina = mrtva životinja
 • Krivati = stanje kad je teret neravnomjerno raspoređen na tovarnoj stoci
 • Krstač = zadnji dio samara
 • Kušin = jastuk
 • Kudilja = štap s brkljama koji služi za pričvršćivanje vune za predenje
 • Kukumar = krastavac
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Lajke = sandale, natikače
 • Lajona = žena duga jezika
 • Lapeš = olovka, pisaljka
 • Laprdati = pričati gluposti
 • Lavel, lavandin = sudoper
 • Leparica = lagana motika
 • Lepurica = lagano kao perje, snježna pahuljica, noćni leptir
 • Letrika = elektrika, struja
 • Lišo = karta u igri koja malo vrijedi (bez punta)
 • Liberati se = osloboditi se
 • Lakadina = zadnji sloj žbuke
 • Lopar = oblica od drva s dugačkom drškom kojom se u krušnu peć ubacuje tijesto
 • Lozina = suhi mlazovi loze
 • Lumbrela = kišobran
 • Lumin = žižak, svijeća za pokojnika (stijenj pliva u ulju)
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ljušpetina = ljuska od jajeta
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Maštilo = veliko vjedro za pranje robe
 • Mačkula = eksplozivna naprava
 • Maca = reznik na rod kod loze (tri do cetri pupa), veliki čekić
 • Manitaš = ludaš
 • Matun = opeka, cigla
 • Maža = vreća
 • Metiljav = slaba zdravlja, boležljiv
 • Mižerija = jad, bijeda
 • Mih (mišina) = naprava od kozje (ovčije) kože u kojoj se nosila mast ili sir
 • Mijur = svinjski mjehur, koji bi djeca puhala (preteca lopte)
 • Mirakul = čudo
 • Mistrija = zidarska alatka za žbukanje
 • Molati = pustit
 • Mračiti = smrkavati
 • Mrkati = ploditi ovcu
 • Mudonja = čovjek lošeg karaktera
 • Mulac = dijete bez oca
 • Murga = talog od ulja
 • Mutap = velika vreća, dio posteljine, pokrivalo za konja
 • Mutežina = vino s talogom
 • Mutikaša = prevarant
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Naćve = drvena posuda za miješenje kruha
 • Nabojac = naprava za nabijanje obruča bačve
 • Nagolubilo se = vrijeme pred kišu
 • Najskori = naročito
 • Nakanjivati se = nikad poći (krenuti)
 • Nakeljiti = izvoditi grimase
 • Naramak = količina koju obuhvati jedna ruka
 • Nase = nazad
 • Navalice = slučajno
 • Nije itnja = nije priša
 • Nožice = škare
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ošervati = osvrnuti se
 • Oćale = naočale
 • Oceniti = otkinuti
 • Odrišiti = odvezati
 • Oglav = vrsta ulara
 • Ognjilo = naprava za stvaranje iskre preko kamena kremenca
 • Oraj, orij = orah
 • Oriti = rušiti
 • Oskoruše = vrsta voća
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Pašajica = željezna šipka iskrivljena u obliku slova L, koja povezuje daske (kašune) u koje se puni beton
 • Pajdara = jedra žena
 • Palamutiti = pričati laži
 • Pićarola = posudica za pojenje ptica u krletki
 • Pilja = komadić (nečega)
 • Pina = pjena
 • Pinjur = viljuška
 • Pinka = koštica
 • Pinku = malo
 • Pitar = lonac za cvijeće
 • Pizdarija = glupost
 • Pljucati = pljuvati
 • Pljuvaka = pljuvačka
 • Pleniti = sjesti
 • Plovka, ploja = ravna kamena ploča
 • Partiti = otputovati
 • Peškati = podizati kartu a igri
 • Petrevulja = svijeća na petrolej
 • Pod pauza = pod pazuh
 • Podapriti = gurati prema gore
 • Podase = ispod sebe
 • Podastrić = skratiti kosu
 • Podjebavati = neslano se šaliti
 • Pogrda = zločest čovjek, žena, dijete
 • Polisti = pokliznuti, polizati
 • Pomalo = lagano, polako
 • Pomidora = rajčica
 • Poprug = ispleteni kaiš za pričvršćivanje samara za mazgu ili magare
 • Poskorupiti = pokupiti sloj što pliva po površini tekućine (mlijeka)
 • Postelja = krevet
 • Pot = znoj
 • Potabunjavati = pokrivati se po glavi
 • Povor, povorina = gornji dio kralježnice
 • Povozit = lagan za vuču
 • Prika = najbolji prijatelj - drug (magarac)
 • Pritabačiti = sabiti zemlju hodanjem
 • Pritio = debeo
 • Pritrati = prevesti tovar
 • Privatiti = prihvatiti
 • Prkljati = puno govoriti
 • Prkno = stražnjica
 • Proždriti = puno pojesti, pojesti nešto uz malo žvakanja
 • Prpa (prpuša) = lug
 • Prut = šiba
 • Pušćiti, pušćati = pustit
 • Pule = mlado magare
 • Pumparice = vrsta hlača
 • Puniti = puhnuti
 • Punat =deblja daska
 • Puntapet = šigureca, sigurnosna igla
 • Puntižel = deblja daska
 • Puzdra = svinjski ud
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Ražvaliti pešnje = rastvoriti usta
 • Rašeto = slamnata posuda koja je služila za čišćenje žita
 • Rasad = mlade stabljike za sadnju
 • Rasprondirati = eksplodirati
 • Rećina = naušnica
 • Rebatin = vrsta zakovice
 • Riceta = recept
 • Rigeta = metalna traka od koje su se izrađivali obruči za bačve
 • Ripati = kašljati
 • Rondati, ronjati = prigovarati
 • Rpa = hrpa
 • Rumbati = provaliti
 • Rvašćina = vrsta vina (jako i lošeg ukusa)
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Saket = kesa = vreća
 • Salbun = pržina, fin morski ili riječni pijesak
 • Sedra = okamenjene stijene i zemlja
 • Sepet = ispleteni sud od šiblja koji je služio za prijenos grožda
 • Sika = oštra stijena uz ili u moru
 • Sikira = gluvara = sjekira
 • Sindžir = lanac
 • Skiknit = cikniti = rikniti = odapeti = krepati
 • Smetniti = zaboraviti
 • Smirit = udariti
 • Smrduša = kukac neugodnog mirisa
 • Stentan = spretan
 • Stimavati = procjenjivati
 • Sticati = stvarati nova dobra
 • Sušica = tuberkuloza
 • Sudžuk = domaća kobasica
 • Sukljati = puno dimiti
 • Sunce u zavod = sunce u zalazu
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Šljuk = kost od pršuta
 • Šaje = šalje, slati
 • Šalturica = krojačica
 • Ševar = materijal za izradu krova
 • Šest = stil, način
 • Šestiti = njegovati
 • Šišarica = borova šiška
 • Šifun = gumeno ili plastično crijevo koje služi za pretakanje tekućine slobodnim padom
 • Šijun = kiša koja pada nošena orkanskim vjetrom
 • Šilježe = jednogodišnje janje
 • Šinut = nije baš normalan
 • Šjola = kožni potplat cipele
 • Škartoc, škartac = papirnata vrećica
 • Škart = ono što se baca
 • Škavet = škafet = ladica
 • Škicati = zgužvati
 • Škovacera = lopatica za sakupljanje smeća
 • Škrapa = jama u kršu
 • Škrip = uski procjep izmedu dva kamena
 • Šotana = vrsta podsuknje
 • Šotobraco = ruku pod ruku
 • Špaker = štednjak
 • Španjulet = cigareta
 • Špica = zašiljena čelična šipka koja služi za oblikovanje kamena i kopanje rupa u betonu
 • Špigul = obrađeni rub predmeta
 • Špigeta = vezica za cipele
 • Šprajc = drveni ili metalni podupirač
 • Šterika = svijeća od voska
 • Štraca = krpa, krpetina, vrlo promiskuitetna žena
 • Štrkajica = proljev
 • Štruca = glava kruha
 • Štrukavati = ožimati, gnječiti, tiještiti
 • Štumak, štumik = stomak
 • Šušanj = otpalo lišce
 • Šudar = marama oko glave
 • Šoder = mljeveni kamen
 • Šugaman = ručnik
 • Šustina = spajalica na odjeći
 • Šur = pluteni čep
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Talamenat = pamet
 • Tantati, tentati = namjeravati
 • Tapun = čep za otvor na bačvi
 • Tavaja = stolnjak
 • Tavajol = salveta
 • Taviti = lagano ispuštati tekućinu, vlažiti
 • Teća = posuda za kuhanje jela
 • Tempirin, tempirinić = džepni nož, nožić
 • Tokala = bulin lagano dodirnut balotom
 • Trešanj = sredina samara
 • Treviti = sresti
 • Triska = iver, šamar
 • Trtak = mala ptica
 • Trud = umor, premor
 • Tunja = voće i stablo dunje
 • Turanj = tijesak za vino
 • Tutek = tu, ovdje
 • Tutle = budala, budalaš
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Užgati (se) = upaliti (se)
 • Ular = oglavak, konop nataknut na glavu mazge ili magareta pomoću kojega vodič upravlja životinjom
 • Undara = onda
 • Utaman = uzalud
 • Uzrigivati = štucati
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Valjati = vrijediti
 • Vajda, vaik = uvijek
 • Vijar = jak iznenadan nalet vjetra
 • Vižitati = pregledati, posjetiti
 • Vidro = drvena posuda za pranje robe
 • Vlasi = kosa
 • Vrčina = noćna posuda
 • Vučija = drvena posuda za nošenje i čuvanje vode
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Zaceniti = prestati disati od plača
 • Zakalumati = zabiti, utaknuti
 • Zaprećati = staviti pod peku da se peče
 • Zbotati = nadebljati se
 • Zericu, zerka = malo
 • Zobati = jesti zrnasto
 • Zovnica = otkana torba koja se nosi obješena o rame
 • Zvicer = okretan čovjek
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


 • Žbanj = drvena posuda za nošenje pica
 • Žliba = oluk za skupljanje vode
 • Žmurak = punoglavac
 • Žrvanj = mlin
Sadržaj:  A  B  C  Č  Ć  D  Dž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  Lj  M  N  Nj  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽNa vrh stranice


Vidi još

uredi