Suradnik:Lasta/Neaktivan administrator

  • Treba li se neaktivnim suradnicima opozvati status administratora zbog neaktivnosti?
  • Suradnici se smatraju neaktivnim ako u evidenciji nemaju novih doprinosa.

Pitanja za suradnike:

1.Administratorska prava

- opozivaju se nakon jedne godine neaktivnosti

- opozivaju se nakon dvije godine neaktivnosti

- ne opozivati status jednom izabranog administratora zbog neaktivnosti

- neki drugi rok


2. Obnavljanje administratorskih prava (za administratore kojima je opozvan status zbog neaktivnosti)

- neformalnim vraćanjem statusa, kada se aktiviraju

- nakon mjesec dana aktivnog rada

- odlučuju birokrati

- ponovni izbor

- neki drugi prijedlog

3. Oduzimanje administratorskih prava (ukoliko se slažemo da se oduzimaju)

- Steward automatski oduzima administratorski status, ako se administrator ne izjasni 30 dana nakon obavijesti o budućem opozivu prava.

- Steward automatski oduzima administratorski status, ako se administrator ne izjasni 90 dana nakon obavijesti o budućem opozivu prava.

- neki drugi prijedlog