Talac je osoba koju se zadržava kao zarobljenik protiv svoje volje. Otmičar obično namjerava iznuditi otkupninu ili slijedi političke ciljeve i prijeti ubojstvom taoca, u slučaju neispunjavanja njegovih zahtjeva.

Prizor s policijske vježbe oslobađanja talaca

Sam čin uzimanja taoca je i prema državim i međunarodim pravilima zabranjeno. Postignuti sporazum o zamjeni za taoca i jamstvo za poštovanje dogovorenog obično se ne ostvaruje.

Većina situacija u kojima se pojavljuje situacija talaca je povezana s drugim zločinima ili kao rezultat političkih borbi. Na primjer, pljačkaš banke može uzeti taoce i prijetiti da će ih ubiti u slučaju da ga policija ne pusti. Otmičari koji zauzimaju avione ili brodove mogu putnike ili posadu vozila držati kao taoce dok ne dobiju otkupninu ili dok im se ne osigura siguran prijevoz.[1]

Povezani članci uredi

  1. The World Book Encyclopedia. World Book, Inc. Chicago. 2001. ISBN 0-7166-0101-X