Tekstopisac je osoba, koja surađuje sa skladateljem i na osnovi harmonije napiše stihove, koji se uklapaju u glazbenu strukturu. Tekstovi se moraju uklapati u ritam, a također i u pjevačku liniju kompozicije. Zbog toga se radi o perfekcionizmu i jako preciznom stručnom zanatu, koji u biti nema ništa zajedničko sa stvaranjem poezije.

Poznati tekstopisci uredi