Termostat (termo- + -stat; termoregulator) je uređaj /naprava/ za održavanje (i reguliranje) stalne temperature (zraka ili nekog drugog medja) u zatvorenom prostoru ili sustavu (npr sustav za hlađenje automobila). Napravljen je na principnoj bazi termometra.
Sadržava uređaj osjetljiv za grijanje ili hlađenje, tj. hladno-mrzlo i toplo-vruće) koji automatski uključuje ili isključuje sustav grijanja ili hlađenja (tok goriva u gorionik, električnu struju grijala ili hladila termostata, protok zagrijanog odnosno ohlađenoga fluida) čim temperatura prekorači (prijeđe) dopuštenu gornju ili donju predviđenu graničnu vrijednost.
Stalne se temperature održavaju upravljajući protokom goriva koje izgara (ili električne energije koja mu je zadana) ili drugih sustava gdje se nalazi.

Elektronski termostat

Primjenjuje se: u sustavima grijanja zatvorenih prostora, u sustavima grijanja zatvorenih uređaja (naprava, instrumenata i sl., kao npr. bojlerima, hladnjacima, radijatorima, automobilima, itd.).

U načelu se sastoji od osjetila (senzora) i pretvornika. Osjetilo (npr. bimetal, termistor, termopar, cjevčica ispunjena živom, elastična komora ispunjena kapljevinom ili plinom) registrira promjene, a pretvornik (npr. električna sklopka, pneumatski ventil, potenciometar s klizačem, elektroničko pojačalo) pretvara signal osjetila u signal za upravljanje uređajem za grijanje ili hlađenje.

Programabilni termometar omogućuje programiranje, npr. dnevnoga (niža temperatura noću) i tjednoga (niža temperatura u dane odsutnosti) grijanja.

Izvor uredi

  • Hrvatska enciklopedija, Broj 10 (Sl-To), str. 714. Za izdavača: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2000.g. ISBN 978-953-6036-40-0