Tetraedar je geometrijsko tijelo omeđeno četirima trokutima.

Animacija tetraedra

Pravilni tetraedar je tetraedar kojemu su svi trokuti jednakostranični.

oplošje tetraedra

Svojstva pravilnog tetraedra Uredi

Oplošje P pravilnog tetraedra i obujam (volumen) V računaju se po sljedećim matematičkim formulama:

 
 

gdje je a duljina brida tetraedra.