Tjemena kost (lat. os parietale) parna je plosnata kost krova lubanje koja ima izgled četverokutne ploče.

Vanjska ploština tjemene kosti
Unutarnja ploština tjemene kosti

Strukture uredi

Tjemena kost ima četiri ruba, četiri kuta i dvije ploštine.

Vanjska ploština uredi

Vanjska ploština tjemene kosti je konveksna, glatka i u blizini središta nalazi se tjemena kvrga (lat. tuber parietale) koja označava mjesto početka okoštavanja kosti. Sredinom vanjske ploštine prolaze dvije koštane pruge, gornja koštana pruga (lat. linea temporalis superior) i donja koštana pruga (lat. linea temporalis inferior). S donje linije polazi fascia temporalis (lat.), a gornja linija označava gornju granicu polazišta sljepoočnog mišića (lat. musculus temporalis).

Unutarnja ploština uredi

Unutarnja je ploština tjemene kosti konkavna i na sebi sadrži brazde koje potječu od grana srednje mozgovnične arterije (lat. arteria meningea media). Na unutarnjoj ploštinu uz gornji rub nalazi se plitka udubina koja s udubinom na tjemenoj kosti suprotne strane čini kanal suclus sagittalis (lat.).

Rubovi uredi

Prednji rub (lat. margo frontalis) duboko je nazubljen i spojen s čeonom kosti i tako čini vjenčani šav (lat. sutura coronalis). Mjesto gdje se vjenčani šav spaja sa strelastim šavom (lat. sutura sagittalis) ima oblik slova T i naziva se bregma.

Stražnji rub (lat. margo occipitalis) spojen je sa zatiljnom kosti i čini polovinu lambdoidnog šava (lat. sutura lambdoidea). Mjesto gdje se lamdoidni šav spaja sa sagitalnim šavom naziva se lambda.

Gornji rub (lat. margo sagittalis) spojen je s gornjim rubom tjemene kosti suprotne strane te čini strelasti šav.

Donji rub (lat. margo squamosa) spojen je sa:

  • prednji dio donjeg ruba je tanak i izduljen, te je spojen s velikim krilom klinaste kosti
  • srednji dio donjeg ruba ima oblik luka i spojen je ljuskom sljepoočne kosti
  • stražnji dio donjeg ruba je deblji i spojen je mastoidnim dijelom sljepoočne kosti

Kutovi uredi

Čeoni kut (lat. angulus frontalis) mjesto je gdje se spajaju strelasti i vjenčani šav. Ta točka naziva se bregma. Kod dojenčadi to područje nije do kraja okoštalo, prekriveno je vezivnim tkivom i čini prednju fontanelu (lat. fontanella anterior).

Klinasti kut (lat. anglus sphenoidalis) smješten je između čeone kosti i velikih krila klinaste kosti.

Zatiljni kut (lat. angulus occipitalis) mjesto je gdje se susreću strelasti i lambdoidni šav (točka koja se naziva lambda). Kod dojenčadi taj dio je prekriven samo vezivnim tkivom i naziva se stražnja fontanela.

Mastoidni kut (lat. angulus mastoideus) uzglobljen je sa zatiljnom kosti i s mastoidnim dijelom sljepoočne kosti.

Vidi uredi