Tržišna ravnoteža

Tržišna ravnoteža predstavlja ravnotežu između svih različitih kupaca i prodavača. Kućanstva ili poduzeća žele kupiti ili prodati određene količine ovisno o cijeni. Tržište pronalazi ravnotežnu cijenu koja istovremeno zadovoljava želje kupaca i prodavača.

  • previsoka cijena uzrokuje nagomilavanje zaliha
  • preniske cijene izazivaju ogromnu potražnju i nestašicu roba


Ravnoteža ponude i potražnjeUredi

Cijena proizvoda optimalna kupcima a s obzirom na količinu proizvoda i prodavačima.

Tržište određuje što, kako i za koga proizvoditi.

  • Što?

Koje će se robe proizvoditi i u kojim količinama?

  • Kako će se dobra proizvesti?(društvo mora odrediti tko će ostvariti proizvodnju, s kojim sredstvima i kojim tehnikama)
  • Za koga? proizvoditi

(za koji krug potrošača je proizvod namijenjen)

Porast interesa potrošača utječe na porast cijena – to dovodi do povećanja količine proizvodnje. (poduzeća moraju obratiti pozornost na upotrebu najefikasnije metode za proizvodnju)