Tražilica (eng. search engine) je pojam iz računarstva. To je sustav pretraživanja informacija dizajniran za pomoć naći informaciju pohranjenu na računalnom sustavu. Rezultati pretrage tražilice obično su prikazani na listi i naziva ih se "pogodcima". Tražilice pomažu smanjiti vrijeme potrebno za naći informaciju i smanjiti količinu informacija koju se treba pretresti, srodno ostalim tehnikama upravljanja prekrcanošću informacijama.

Za većinu ljudi vidljivi je oblik tražilice internetska tražilica koja pretražuje informacije na World Wide Webu.