Transcendentna funkcija

Pod pojmom transcendentna funkcija Jung nije podrazumijevao ništa tajanstveno, nadčulno ili metafizičko, već psihološku funkciju usporedivu sa istoimenom matematičkom funkcijom transcendentnih odnosno iracionalnih brojeva. Psihološka transcendentna funkcija proizlazi iz sinteze svjesnih i nesvjesnih sadržaja. U psiho-terapijskom smislu ona čini srž Jungove sintetičke, odnosno konstruktivne metode, unutar koje pacijent pomoću vlastitih napora participira u svom ozdravljenju. Životni rascjep koji je stvoren unutarnjom borbom između teze i antiteze, uništava se sintezom. Transcendentna funkcija nije osnovna funkcija, već kompleksna, iz drugih psihičkih funkcija sastavljena funkcija s kojom je omogućen prelazak iz jednog stava u drugi.

IzvorUredi

  • O energetici duše - 2. Transcendentna funkcija
  • Psihološki tipovi – definicije (Carl Gustav Jung)