Trbušna aorta

Trbušna aorta ili trbušni dio aorte (lat. aorta abdominalis, pars abdominalis aortae) je najveća krvna žila trbušne šupljine. Trbušna aorta je dio aorte, točnije silaznog dijela aorte. Trbušna aorta nastavlja se na prsnu aortu, u razini ošita. Na trbušnu aortu nastavlja se zajednička bočna arterija (lat. arteria iliaca communis), nakon što se aorta podjeli na dvije žile.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
Trbušna aorta sa ograncima

OgranciUredi

Ogranci abdominalne aorte su odozgo prema dolje: