Tricij

Tricij (simbol T ili 3H) je radioaktivni izotop vodika. Tricijeva jezgra se sastoji od dva neutrona i jednog protona, te se naziva i triton. Raspada se putem beta raspada uz poluživot od 12,32 godine. U prirodi se javlja zbog interakcije kozmičkih zraka s atmosferskim plinovima. Kao i običan vodik, tricij reagira s kisikom u atmosferi pri čemu formira T2O. Ova molekula radioaktivne "vode" stalno ulazi u sastav oceana, međutim poluživot joj nije dovoljno dug da bi nastala opasna količina radioaktivnosti. Spin tricijeva atoma je +1/2.