Tumbaga

Tumbaga je slitina zlata i bakra, najčešće u omjeru 20 - 30% zlata i 70 - 80% bakra, a u slitini je obično bilo prisutno i srebro.

Prsni ukras od tumbage, kultura Quimbaya; 300. - 1600. godine

Naziv slitine potječe od španjolaca koji su se sa ovom slitinom susretali u španjolskoj kruni pripojenim zemljama srednje i Južne Amerike.

Indijanci su tumbagu uvelike koristili u izradi nakita i posuda. Dodatnom obradom ova je slitina dobivala boju čistog zlata - smatra se da su predmeti kuhani u nekom biljnom soku bogatom organskim kiselinama koje bi površinski uklonile bakar i srebro, te bi na površini nastao sloj zlata.[1]

Dodatna literaturaUredi

  1. Selwyn,L. Metals and Corrosion - A Handbook for Conservation Professional,Ottawa 2004.
  2. Sánchez Montañés, E. Orfebrería precolombina y colonial : oro y plata para los dioses. Ed. Anaya. Madrid, 1988.

Vanjske povezniceUredi

  1. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1601/1601.00845.pdf Pristupljeno 26.04.2016.