Poljska mahala

(Preusmjereno s Turali-begova mahala)

Poljska mahala, mahala Polje, starijeg imena Turali-begova mahala, mahala u Tuzli. Po mahali se zove južna kapija utvrde, Poljska kapija,[1] koja je vodila ka ovoj mahali.[2] Izvan južne kapije utvrde bio je prostor zvan Polje, prema polju, koje je ka podnožju brda Trnovca prelazilo u močvaru Kolobaru.[3] Mahala je nastala u drugoj polovini 16. stoljeća oko monumentalne džamije, mekteba i turbeta iz vakufa koji je osnovao Turali-beg.[4][5] Mahale u Tuzli dobile su imena po vjerskim objektima jer su nastale uz njih,[1] a u Turali-begovoj mahali je tad bila džamija (1572.).[1] Turbe u blizini džamije je po jednoj predaji grob dobrog čovjeka (evlije) Abdurahmana efendije, a po drugoj je ovdje pokopan majstor koji je gradio Turali-begovu džamiju.[6] Turali-begova (Poljska) mahala bila je gradska mahala u drugoj polovini 17. stoljeća i naslanjala se na Palanku.[7] Sredinom 19. stoljeća ima veći broj privatnih stambenih objekata.[5] Turali-begov vakuf oko kojeg je nikla mahala bio je najbogatiji u Tuzli i okolini. Strahovito je stradao kroz stoljeća, a osobito je bio na udaru u drugoj polovini 20. stoljeća. Turali-begova (Poljska) džamija jedini je danas očuvani objekt Turali-begovog vakufa.[8]

Izvori uredi

  1. a b c (boš.) Radio Kameleon M&MArhivirana inačica izvorne stranice od 12. siječnja 2019. (Wayback Machine) Bahrija Habul: Tuzla za početnike Kako su dobile imena prve tuzlanske mahale 3. siječnja 2018. (pristupljeno 14. listopada 2019.)
  2. Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Rusmir Djedović: O urbanom razvoju Tuzle 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 148
  3. (boš.) Radio Kameleon M&MArhivirana inačica izvorne stranice od 12. siječnja 2019. (Wayback Machine) Bahrija Habul: Tuzla za početnike Kako su dobile imena prve tuzlanske mahale 3. siječnja 2018. (pristupljeno 2. prosinca 2019.)
  4. Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Rusmir Djedović: O urbanom razvoju Tuzle 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 153
  5. a b Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Rusmir Djedović: O urbanom razvoju Tuzle 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 150
  6. Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Kemal Bašić: Turali-beg i njegov vakuf 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 161
  7. Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Rusmir Djedović: O urbanom razvoju Tuzle 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 147
  8. Islamska zajednica u BiH, Vakufska direkcija Zbornik radova o vakufima - Mukate vakufi u Bosni i Hercegovini, Vakufi u Banja Luci, Turali-begov vakuf u Tuzli. Izet Šabotić: Uzurpacija nekretnina Turali-begova vakufa u Tuzli 2012. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vakufska direkcija Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla; str. 175