Turing test je test koji je izradio Alan Turing, a omogućava provjeru inteligencije računala ili programske potpore. Test je objavio 1950. pod nazivom " Računalna tehnologija i inteligencija".

Standardna interpretacija Turingovog testa gdje igrač C, ispitivač, pokušava utvrditi koji igrač, A ili B je računalo, a koji čovjek. Za takav ispit ispitivaču su na raspolaganju odgovori na pisana pitanja koja dobiva od igrača A i B.

Radi se o sljedećem: Čovjek u ulozi suca prirodnim jezikom komunicira s jednim čovjekom i jednim strojem, a pri tome obojica se prikazuju ljudima. Ako sudac sa sigurnošću ne može utvrditi koji je sugovornik stroj, smatra se da je stroj prošao test.

Kako bi test bio što jednostavniji i kako se ne bi testirala sposobnost generiranja glasa od strane stroja, test se odvija preko tipkovnice i ekrana. Prvotno je Turing predložio teleprinter.