Unutarnje more

Unutarnje more je more na zapadu Tihog oceana koje razdvaja otoke Honshū, Shikoku i Kyushu, tri glavna otoka Japana. Unutarnje more služi kao međunarodni vodeni put koji povezuje Tihi ocean sa Japanski morem. Otprilike 3.000 otoko smješteno je u Unutarnjem moru.

Seto-Inland-Sea-Photo.jpg

Tjesnac Naruto povezuje istočni dio mora sa kanalom Kii koji vodi u Tihi ocean. Zapadni dio mora povezan je sa Japanskim morem kroz tjesnac Kanmon i sa Tihim oceanom kroz kanal Bungo.