Uridin

Uridin je jedan od četiriju nukleozida. Spada u nukleozide pirimidinskih baza zajedno s citidinom.[1] Uridin ulazi u sastav ribonukleinske kiseline, a u DNK namjesto uridina dolazi timidin.[2]

Uridin.

Tvore ga baza uracil i šećer riboza.[2]

Uridinov derivat koji je važan u staničnoj biologiji jest uridin-trifosfat (UTP) čija se uloga vidi u biosintezi oligosaharida i polisaharida poput glikogena.[2]

IzvoriUredi

  1. Ilić, Sanda. Zadražil, Lela. Kostanić, Ljubica. Školski leksikon biologije s pitanjima za maturu i prijemne (ur. Hrvoje Zrnčić), Hinus, Zagreb, ISBN 978-953-6904-26-6, str. 96
  2. 2,0 2,1 2,2 "uridin, Hrvatska enciklopedija". Leksikografski zavod Miroslav Krleža. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63350 Pristupljeno 16. lipnja 2015.