Mokraćnospolna pregrada

(Preusmjereno s Urogenitalna dijafragma)

Mokraćnospolna pregrada (lat. diaphragma urogenitale) je mišićno vezivna pregrada smještena u prednjem dijelu zdjelice (dno zdjelice). Mokraćnospolno pregradu čine dva sloja mišići:

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)