Usporedba heksa editora

popis na Wikimediji
Vrsta Licencija Cijena Posljednja inačica Nadnevak zadnje inačice Windows Macintosh Linux
010 Editor GUI vlasnički USD 50–130 3.1.1 Da (Win98 i više) Ne Ne
0xED GUI vlasnički (besplatni softver) 0 1.0.7 15. 1. 2009. Ne Da (Mac OS X) Ne
1Fh GUI vlasnički (besplatni softver) 0 1.18 29. 4. 2009. Da Ne Ne
HxD GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.7.7.0 3. 4. 2009. Da (Win95, WinNT4 i više) Ne Ne
AptEdit GUI vlasnički softver USD 44.95 4.8.1 Da (Win2000 i više) Ne Ne
AXE vlasnički softver USD 35 3.4 Da (Win95 i više) Ne Ne
AviHex GUI vlasnički softver (freeware) 0 2.5.3 20. 6. 2008. Da Ne Ne
Be.HexEditor GUI vlasnički softver 0 1.3 7. 3. 2008. Da (Win2k i više) Ne Ne
beye Console GPL 0 6.1.0 12. 12. 2009. Da Da Da
Binary Viewer Free GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.0.0 11. 12. 2008. Da Ne Ne
Binary Viewer Pro GUI vlasnički softver USD 10 1.0.0 26. 12. 2008. Da Ne Ne
Bless GUI GPL 0 0.6.0 14. 8. 2008. Da (Mono/.NET) Da (Mono) Da (Mono)
bvi Console GPL 0 1.3.2 13. 2. 2004. Da (DOS, Win95 i više) Da Da
Catch22 HexeditInačica izvorne stranice arhivirana 23. srpnja 2011. GUI vlasnički softver 0 2.0 Beta 17. 7. 2009. Da (Win95 i više) Ne Ne
Cygnus Hex Editor vlasnički softver USD 39 2.50 Da (WinNT4 i više) Ne Ne
Cygnus Hex Editor FREE EDITION vlasnički softver (freeware) 0 1.00 Da (Win95 i više) Ne Ne
DataWorkshop GUI GPL 0 1.1.1 12. 7. 2004. Da(Java) Da(Java) Da(Java)
dhex Console GPL 0 0.65 14. 2. 2011. Ne Da Da
EditPad Pro GUI vlasnički softver USD 50 6.4.1 12. 3. 2008. Da (Win98 i više) Ne Ne
Emacs Console/GUI GPL 0 23.3 10. 3. 2011. Da Da Da
febooti fileTweak Hex Editor vlasnički softver 0 2.0 10/2006. Da (Win95 i više) Ne Ne
FlexHex GUI vlasnički softver USD 40 2.60 16. 9. 2008. Da (WinNT4 i više) Ne Ne
Frhed (Free Hex Editor) [1] GUI GPL 0 1.6.0 23. 6. 2009. Da (Win98 i više) Ne Ne
GHex GUI GPL 0 2.24.0 19. 2. 2009. Ne Ne Da
Hackman Suite GUI vlasnički softver USD 30 9.1 27. 3. 2010. Da Ne Ne
HEdit GUI vlasnički softver USD 99 3.2 Da Ne Ne
hemeInačica izvorne stranice arhivirana 24. srpnja 2011. Console GPL 0 0.4.2 22. 11. 2006. Ne Ne Da
Heraia GUI GPL 0 0.1.7 2. 7. 2011. Da (version 0.0.7 and 0.1.7 has a Windows binary package) Ne Da
HexCurse Console GPL 0 1.55 22. 12. 2003. Ne Ne Da
Hexditor.jar GUI freeware 0 - 1. 1. 2011. Da (Java 1.4 based) Da (Java 1.4 based) Da (Java 1.4 based)
Hex Edit GUI vlasnički softver USD 40 3.6 13. 7. 2011. Da Ne Ne
Hex Edit Free GUI vlasnički softver 0 3.0F 13. 7. 2009. Da Ne Ne
HexEdit by Lane Roathe MPL 0 2.20 28. 1. 2008. Ne Da (680x0/PowerPC) Ne
HexEdit by Geoffrey Prewett GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.03 1998. Da Ne Ne
hexedit Console GPL 0 1.2.12 26. 11. 2006. Ne Da (via MacPorts) Da
Hex Fiend GUI BSD[1] 0 2.0 30. 7. 2009. Ne Da Ne
HexIt Console vlasnički softver
(sourcecode included)
0 1.57 8. 12. 2006. Da (DOS, Win95 i više) Ne Ne
Hexplorer GUI GPL 0 2.6 4. 6. 2011. Da (Win95 i više) Ne Ne
Hexprobe Hex Editor GUI vlasnički softver USD 40 4.31 26. 6. 2009. Da (Win95 i više) Ne Ne
Hex Workshop GUI vlasnički softver USD 90 6.0.1 4. 1. 2009. Da (Win2K i više) Ne Ne
HHD Software
Free Hex Editor Neo
GUI vlasnički softver 0 4.97.01 24. 3. 2011. Da (Win2K i više) Ne Ne
HHD Software
Hex Editor Neo
GUI vlasnički softver USD 25–75 4.97.01 24. 3. 2011. Da (Win2K i više) Ne Ne
Hiew Console vlasnički softver USD 64–199 8.12 31. 10. 2010. Da Ne Ne
HT Editor Console GPL 0 2.0.18 21. 11. 2009. Da Ne Da
i.Hex GUI vlasnički softver 0 0.95 4. 10. 2007. Da Ne Da
iBored GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.1.5 10. 12. 2010. Da Da Da
KHexEdit GUI GPL 0 0.8.5 14. 12. 1999. Ne Ne Da
MadEdit GUI GPL 0 0.2.9.1 19. 2. 2009. Da Ne Da
Notepad++ (with Hex Editor Plugin) GUI GPL 0 5.3.1 28. 3. 2009. Da Ne Ne
Okteta GUI GPL 0 0.5.0 22. 12. 2010. Da (KDEWin) Da Da
shed Console GPL 0 1.15 24. 3. 2009. Ne Da Da
Synalyze It! GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.0.3.1 4. 4. 2011. Ne Da Ne
tiny hexer GUI vlasnički softver (freeware) 0 1.8.1.6 3. 7. 2007., nije razvijan dalje Da (Win98 i više) Ne Ne
TurboHex GUI vlasnički softver USD 29 1.0 Da Ne Ne
VEDIT Console/GUI vlasnički softver USD 89 6.15.2 4. 2. 2008. Da Ne Ne
UltraEdit GUI vlasnički softver USD 49.95 15.20 2. 10. 2009. Da Da Da
webhex.net GUI none (web application) 0 Da Da Da
WinHex GUI vlasnički softver EUR 43–146 16.1 18. 7. 2011. Da (Win95 i više) Ne Ne
wxHexEditor GUI GPL 0 0.11 Beta 17. 6. 2011. Da Da Da
XVI32 GUI vlasnički softver (freeware) 0 2.52 9. 4. 2011. Da (Win95 i više) Ne Ne
Type Software license Cost Latest version Latest release date Windows Macintosh Linux

ZnačajkeUredi

Najveća datoteka Djelomično učitavanje datoteke Disk sector editing Bit editing Text editor Insert / Delete bytes Character encodings(ao) Search Unicode File structure view Disassembler File Compare Find in Files Bookmarks
010 Editor unlimited Da djelonično (only Windows NT and up[2]) Da Da Da Unicode, ANSI, OEM, EBCDIC, Macintosh Da Da Ne Da Da Da
0xED unlimited Da Da Da ASCII, UTF-8/UTF-16 encoded Unicode, ISO-Latin-1, Macintosh Ne Ne Ne
1Fh 2Gb Ne Ne Ne Ne Ne OEM, custom Ne Ne Ne Ne Ne Ne
HxD unlimited[3] Da Da (Windows 9x/NT i više) Ne Ne Da ANSI, OEM, EBCDIC, Macintosh Da Ne Ne Da Ne Da
AptEdit unlimited Da Ne Ne Da Da ANSI, OEM, EBCDIC Da Ne Ne Da Da
AXE 2 GB Da djelonično (only Windows NT i više) Unicode, ANSI, EBCDIC Da Da Ne
AviHex unlimited Ne Da Da Da Da Da Da Da
Be.HexEditor unlimited Da Ne Ne Ne Da Ne Ne Ne Ne Ne
beye 8'192 TB Da Ne Da Ne Da ANSI, EBCDIC, ASCII, Macintosh Da Da (AVR, Java, x86, i386, x86-64, ARM/XScale, PowerPC, PPC64) Da
Binary Viewer Free unlimited Ne Ne Ne Ne Ne ASCII Ne Ne
Binary Viewer Pro unlimited Ne Ne Ne Ne Ne ASCII Da Ne
Bless unlimited Da Da Da Da Da ASCII Ne Ne Ne Ne
bvi unlimited Da Da Da Da ANSI, ASCII Ne Ne
Catch22 HexEdit 4 GB Da Ne Ne Ne Da ANSI Da Da Ne Ne Ne Ne
Cygnus Hex Editor 2 GB Ne Ne Ne Ne Da Da Da Ne Da Ne
Cygnus Hex Editor FREE EDITION 2 GB Ne Ne Ne Ne Da Ne
DataWorkshop 2 GB Da Ne
dhex 2^63 Da Ne Ne Da Ne ASCII Ne Ne Ne Da Da Da
febooti fileTweak Hex Editor 2 GB Ne Ne Ne Ne ANSI Ne Ne
FlexHex unlimited Da djelonično (only Windows NT i više) Da Da Da ANSI/MBCS, Unicode Da Da Ne Da Ne Da
Frhed limited by free RAM Da Ne(read only) Da Ne Da ANSI, OEM Da Da Ne Da Ne Da
GHex 4 GB Ne Ne Ne Da Da ASCII Ne Ne Ne
Hackman Hex Editor Professional unlimited Da Da Ne Ne ANSI, OEM, EBCDIC, ASCII, Macintosh, custom Da Da Da (AVR, Java, x86, Pentium III, Pentium 4-Prescott, Athlon-K7, Athlon 64, Cyrix-M2) Ne
HEdit > 2 GB Da Ne Ne Ne Da ANSI, EBCDIC Ne
heme 2 GB Ne Ne Da Ne ANSI Ne Ne Ne
Heraia 4 GB Ne Ne Ne Da Da ASCII Ne Ne Ne Ne Da Ne
Hexditor.jar 2^63 Da Ne (but view help) Da ISO/IEC 8859-1, ASCII, OEM Da, case insensitive Ne Da
Hex Edit unlimited Da djelonično (9X/NT: vol, NT: raw) Da djelonično (external: notepad) Da ANSI, OEM, EBCDIC Da Da Ne Da Ne Da
Hex Edit Free unlimited Da Ne Da djelonično (external: notepad) Da ANSI, OEM, EBCDIC Da Da Ne Da Ne Da
HexEdit by Lane Roathe Da Da Da (PowerPC) Da
Hex Fiend unlimited Ne Ne Ne Ne Ne ANSI Ne Ne Ne Ne Ne Ne
HexIt limited by free RAM Ne Ne Ne Da Ne Da (x86, Pentium II-Deschutes, AMD K6-2)
Hexplorer Ne djelonično (only Windows NT i više) Ne Ne ANSI, OEM Ne Da Ne
Hexprobe Hex Editor unlimited Da djelonično (only Windows NT i više) Da Da Da ANSI, OEM Ne Da Ne Da Da
Hex Workshop Da Da Da djelonično (external: notepad) Da ANSI, OEM, EBCDIC, Macintosh Da Da Ne Da Da Da
HHD Software Free Hex Editor Neo unlimited[4] Da Ne Ne Ne Da ANSI, Unicode Da Ne Ne Ne Ne Ne
HHD Software Hex Editor Neo unlimited Da djelonično (only Windows NT i više) Da Da Da ANSI, Unicode, ASCII, OEM, ISO, EBCDIC, MAC, UTF7(Export)/UTF8, KOI8, ISCII, EUC, Arabic Da Da Da (x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, MSIL) Da Da (Replace) Da
Hiew unlimited Da Da Da Da Da ASCII,OEM, Unicode,Custom Da Da Da (x86, x86-64, MMX, SSE 4.2, 3DNow! - all assembler, ARM) Da Da
HT Editor > 200GB Ne Ne Da Ne Ne Ne Da (x86, ARM, PowerPC)
i.Hex unlimited Da Ne Da Ne ASCII Ne Da Ne
iBored unlimited Da Da Ne Ne Da (block level only) ANSI Da Da Ne Ne Da Ne
KHexEdit limited by free RAM ANSI, ASCII, EBCDIC. Ne
MadEdit 32 GB Da Ne Da Da Da ANSI, OEM, ASCII, Macintosh, Shift JIS, GBK, EUC, Big5, Unicode Da Ne Ne Ne Da (Replace)
Notepad++ Not unlimited Da Da Da
shed 2 GB Da Ne Da Ne Ne ASCII Ne Ne Ne
Okteta limited by free RAM Ne Ne Da Da Da ANSI, ASCII, EBCDIC, many others Ne Ne Ne Ne Ne Da
Synalyze It! unlimited Da Ne Da Da Da ASCII, EBCDIC, Unicode, all ICU encodings Da Da Ne Ne Da Ne
tiny hexer 2 GB Ne djelonično (only Windows NT i više) Da Ne Da ANSI, OEM, EBCDIC, ASCII, Macintosh, custom Da Da Ne djelonično (same size) Ne
TurboHex unlimited Ne Da Da Da Ne ANSI, ASCII Ne Ne Ne Ne Ne Ne
VEDIT 2 GB (standard), unlimited (Pro 64) Da djelonično (DOS version only) Da Da Da ANSI, OEM, EBCDIC, ASCII, custom Ne Ne Da Da Da
UltraEdit >4 GB Da Da Da ANSI, OEM, EBCDIC, ASCII, Mac, Unix, UTF-8 Da Da Ne Da Da Da
webhex.net 2 MB Ne Ne Ne Ne Ne ASCII Da Ne Ne Ne Da Ne
WinHex unlimited Da Da Da djelonično (external: notepad) Da djelonično support of these formats: ANSI, UNICODE, OEM, UTF-8/UTF-16 EBCDIC, ASCII Da Da djelonično (Only x86 Intel opcodes) Da Da (Replace)
wxHexEditor unlimited Da Da Da Ne Da ASCII Da Da Da (x86, x86-64, 3DNow!, MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD-V, Intel VT-x) Da Da (Replace) Da
XVI32 2 GB Ne Ne Da Ne Da ANSI Da Ne Ne Da
Najveća veličina datoteke Djelomično čitanje datoteke Uređivanje sektora diska Bit editing Tekst editor Umetanje / Brisanje bajtova Character encodings(ao) Pretraživanje Unicode File structure view Disassembler Uspoređivanje datoteka Pretraživanje datoteka Bilješke

IzvoriUredi