Otvori glavni izbornik

Uti possidetis (lat. kako posjedujete), načelo međunarodnog prava na temelju kojeg se unutrašnja razgraničenja između administrativnih jedinica priznaju kao državne granice u času stjecanja neovisnosti. To se načelo pojavilo u 19. stoljeću u procesu osamostavljivanja bivših latinskoameričkih kolonija.

Primjenu načela uti possidetis potvrdila je i Badinterova komisija u slučaju raspada SFRJ, te je u svom Mišljenju br. 3 od 11. siječnja 1992. istaknula da se granice između bivših federalnih jedinica smatraju državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom, nego samo sporazumom.

PovezniceUredi