Uzvisina

dio zemljišta koji se u reljefu ističe visinom