Vakufnama, vrsta pravnog dokumenta u islamskom pravu. Predstavlja ispravu o osnivanju vakufa i upravljanju vakufom. Jedno je od zakonskih vrela osmanske države. [1]

IzvoriUredi

  1. Institut za javne financije Zdravko Vukšić: Harač. POREZNI VJESNIK 7-8/2016. str. 143 (pristupljeno 9. studenoga 2019.)