Otvori glavni izbornik
Veliki vezir slika Jeana-Baptiste van Mouara

Veliki vezir je bila titula za glavnu osobu među vezirima, savjetnika sultana i kao takva najviši naziv nekog zvaničnika u nekoliko muslimanskih zemalja ali se prvenstveno poistovjećuje s Osmanskim carstvom, gdje je veliki vezir obnašao funkciju koja bi odgovarala današnjem premijeru. Titula "veliki vezir" ukinuta je sa dokidanjem vladavine sultana u Turskoj 1922. i zamijenjena titulom predsjednika vlade.