Vijeće Europske unije

(Preusmjereno s Vijeće ministara EU)

Vijeće Europske unije je institucija Europske unije koju čine 27 ministara vlada država članica od kojih svaki predstavlja jednu državu članicu (koji će ministri sudjelovati na sastanku, ovisi o temi koja je na dnevnom redu). U njoj se sastaju ministri i drugi dužnosnici iz država članica EU-a kako bi donijeli zakone i uskladili politike koji spadaju u nadležnost Europske unije. Vijeće je glavni donositelj odluka u EU-u te pregovara i donosi nove propise EU-a ili ih prema potrebi prilagođava. Novi se zakoni EU-a obično donose uz suglasnost Europskog parlamenta, primjenom redovnog zakonodavnog postupka.

Logo Vijeća Europske unije.

Vijeće također:

 • usklađuje politike država članica, na primjer, u području gospodarstva
 • sklapa međunarodne sporazume u ime EU-a
 • razvija zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku na temelju strateških smjernica koje utvrđuje Europsko vijeće
 • donosi proračun EU-a, zajedno s Europskim parlamentom

Do 1993. Vijeće je bilo poznato pod nazivom Vijeće ministara.

Sjedište uredi

 
Sjedište Vijeća u zgradi Justus Lipsius u Bruxellesu.

Vijeće ima sjedište u Bruxellesu. Tijekom travnja, lipnja i listopada Vijeće održava sastanke u Luxembourgu.


Sastav Vijeća uredi

 
Glavna dvorana za sastanke u Vijeću.

Posebnost Vijeća EU ogleda se i u njegovom sastavu. Pravno gledajući, Vijeće je jedinstveno tijelo, a u stvarnosti se sastoji od deset formacija.

 • opći poslovi;
 • vanjski poslovi;
 • ekonomski i financijski poslovi;
 • pravosuđe i unutarnji poslovi;
 • zapošljavanje, socijalna politika, zdravlje i zaštita potrošača
 • konkurentnost (unutarnje tržište, industrija i istraživanje);
 • promet, telekomunikacije i energija;
 • poljodjelstvo i ribarstvo;
 • zaštita okoliša;
 • obrazovanje, mladi i kultura.

Dakle, ministarski sastav mijenja se ovisno o temi o kojoj se raspravlja. U pravilu u radu Vijeća sudjeluju ministri vanjskih poslova, međutim kada se raspravlja o poljoprivredi, sudjeluju ministri poljoprivrede, kada se radi o prometu, sudjeluju ministri zaduženi za transport itd.

Načini donošenja odluka uredi

Vijeće i dalje zajedno s Europskim parlamentom dijeli zakonodavnu djelatnost i donošenje odluka u svezi s proračunom EU, te zadržava središnje mjesto u okvirima zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Nakon donošenja Lisabonskog ugovora postupak odlučivanja kvalificiranom većinom postaje redoviti postupak odlučivanja, osim ako Osnivački ugovori ne inzistiraju na drugačijoj vrsti glasovanja (jednoglasnosti).

Od 2014. godine uvodi se novi sustav glasovanja tzv. dvostruke većine, na temelju kojeg će predložene akte morati prihvatiti većina država članica koje čine 55 posto glasova te koje istovremeno predstavljaju većinu EU stanovništva odnosno barem 65%.


Broj glasova država članica EU-a unutar Vijeća
Država Glasovi Postotni udio
  Njemačka po 29 po 8,2 %
  Francuska
  Italija
  Ujedinjeno Kraljevstvo
  Poljska po 27 po 7,7 %
  Španjolska
  Rumunjska 14 4,0 %
  Nizozemska 13 3,7 %
  Belgija po 12 po 3,4 %
  Češka
  Grčka
  Mađarska
  Portugal
  Austrija po 10 po 2,8 %
  Bugarska
  Švedska
  Danska po 7 po 2,0 %
  Finska
  Hrvatska
  Irska
  Litva
  Slovačka
  Cipar po 4 po 1,1 %
  Estonija
  Latvija
  Luksemburg
  Slovenija
  Malta 3 0,9 %
Ukupan broj glasova 352 100 %

Raspored predsjedavanja uredi

Vijećem predsjedaju države članice u trajanju od po šest mjeseci, (od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. prosinca).

Raspored predsjedavanja Vijećem Europske unije i Europskim vijećem (prvo i drugo polugodište)
2013. Irska, Litva 2014. Grčka, Italija 2015. Latvija, Luksemburg
2016. Nizozemska, Slovačka 2017. Malta, Ujedinjeno Kraljevstvo 2018. Estonija, Bugarska
2019. Austrija, Rumunjska 2020. Finska, Hrvatska

Ostala tijela Vijeća uredi

Kada bi se priprema odluka Vijeća EU-u odvijala isključivo na sastancima ministara Vijeće bi bilo potpuno neoperativno. Stoga u sklopu Vijeća EU dijeluju i razna podtijela koja pomažu Vijeću u uspješnom obavljnju njegovih zadataka. To su:

 • rotirajuće Predsjedništvo
 • Odbor stalnih predstavnika (COREPER) - odgovoran za pripremu rada svih sastanaka Vijeća i za obavljanje zadataka koje mu povjeri Vijeće. Coreper osigurava dosljednost politika i aktivnosti Europske unije.
 • radne skupine stručnjaka
 • Glavno tajništvo Vijeća

Izvori uredi