Marcus Vitruvius Pollio (rođen oko 80.70. pr. Kr., umro oko 15. pr. Kr. ) bio je rimski pisac, arhitekt i vojni inženjer. On je prvi poznati teoretičar arhitekture. Postaje relevantan tek u doba od renesanse pa do 19. st. Njegovo najpoznatije djelo 10 knjiga o arhitekturi (De architectura libri decem) nije originalno djelo već je sinteza brojnih ranijih autora. U djelu spominje grčke teoretičare čiji radovi nisu sačuvani, oni su mu uzori i autoriteti. Izrazito je konzervativan. Prenošenjem grčkih izraza u latinske nastaje jezična zbrka.

Crtež iz 1684. na kojem je prikazan Vitruvije (desno) kako pokazuje svoje djelo De Architectura, caru Augustu

Svaka od knjiga sastoji se od predgovora i teksta uz crteže.

  1. Uvod - školovanje arhitekata, podjela arhitekata, osnivanje gradova
  2. Građevni materijali + konstrukcija zidova
  3. Tipovi vrste hramova - posebno jonski
  4. Nastanak jonskog i korintskog hrama, uvodi temu značenja (forme)
  5. Javne zgrade - forum, bazilika, teatar...
  6. Privatna stambena arhitektura - prostori rimske kuće, grčka kuća
  7. Završni radovi
  8. Voda i vodovod - aquaeducti
  9. Gradnja sunčanih satova
  10. O građevinskoj i vojnoj mehanizaciji