Vodotok je naziv za korito, kojim teku vode tekućice, preko čvrste podloge.

Rijeka Amazona u Brazilu.

Svaki vodotok dobiva vodu od izvora. Potoci i rijeke su pritoke glavne rijeke, koja se ulijeva u more ili jezero. Režim vodotoka bitno ovisi o uvjetima njegove snage i osobinama: širini, izgledu, uzdužnim i poprečnim profilima, itd.

Potamologija proučava pojave, koji se odnose na vodotoke.

Efemerni vodotok je vodotok s povremenim tečenjem bez utjecaja podzemnih voda, a vodu dobiva samo za vrijeme trajanja jakih kiša, i kratko vrijeme nakon njih te od topljenja snijega. Intermitentni vodotok je vodotok s povremenim ili isprekidanim otjecanjem vode i djelomičnim utjecajem podzemne vode, teče u vlažnom dijelu godine, dok je perenijalni vodotok, onaj koji se opskrbljuje površinskom i podzemnom vodom.[1]

Izvori

uredi

Vidi i:

uredi