Wigwassing (wequashing), Među Indijancima Nove Engleske, način noćnog hvatanja jegulja iz kanua uz pomoć upaljenih baklji. Indijanci ovaj način ribolova nazivaju weequash od čega su Europljani napravili anglizam wequashing. Wigwassing je particip glagola 'to wigwass' , nastao kontrakcijom i anglizacijom massachuset riječi wikwesweu ( 'he illuminates it' ).

Vanjske poveznice uredi