Wikipedija:Destruktivno uređivanje

Destruktivno uređivanje je obrazac uređivanja koji može biti kroz neko vrijeme na većem broju članaka i za posljedicu ima da narušava napredovanje ka poboljšanju članka ili gradnji enciklopedije.