Wikipedija:Pravopisna pitanja/Arhiv

Red riječi u rečenici
Pohrvaćivanje stranih imena
Ukorijenjen ili ukorjenjen
Opredijeljeniji ili opredjeljeniji
Veliko i malo slovo
Slijedeći ili sljedeći
Točka iza rimskog broja
Pohrvaćivanje stranih općih imenica
Stari i novi pravopis
Crkva - veliko ili malo
Brojenje imenica
Iskušana ili iskušajna
Hvala lijepa ili lijepo
Dugoselac, Bjelovarka
Osmijeh ili osmjeh
Deklinacija naziva tvrtke
Veliko slovo kod ustanove
Internet i unix
Sumnja ili sumlja
Tvrtki ili tvrtci
Vokativ vlastitih imena
Deklinacija imena u diplomi
Odjeljenski ili odjeljenjski
Imena dana u tjednu i mjeseci
Distrikt Brčko
Točka nakon broja
Porijeklo riječi "nisam"
Deklinacija imena Slavko
Ime, ime oca, prezime
Vozni red ili red vožnje
Veliko slovo ustanove
Poprsje ili bista
je/ju
Deklinacija imena Lia
Red riječi u rečenici
Deklinacija imena Sandi
Tok/tijek
Genitiv imena Ivo, Mato, Franjo
Kongres - veliko ili malo slovo
Kratice
Srednj(o/e)vjekovna
Transkripcija ćirilice
Je li / da li
Biblioteka/knjižnica
Hrvanje/rvanje
Internet - veliko ili malo slovo
Crkva - veliko ili malo slovo
Bog ili bok
Značenje padeža
Četvorni/kvadratni metar
Postotak - postoci - postotci
Negacija pridjeva
Nasljeđe/naslijeđe
Nazivi ustanova
Sibilarizacija i palatalizacija
Svi sveti ili Svisveti
2 jaja ili 2 jajeta
Sudci ili suci
Da li / dali
Greška ili griješka
S ili sa
Ne dam / nedam
Između i među
Ženska prezimena
Instrumentalni "s"
Tikvi/tikava
Kralježak, kralješci
sijalica ili žarulja
Skraćenica
ne smije
župan županica
Imena i prezimena
negacije
kratica riječi milijarda
crnpurast
cvijetnjak ili cvjetnjak
Europljani ili Europčani
Pisanje datuma
Umanjenice
riječ ćete
Dekliniranje riječi muzej
slijedeci
Svjetski ili svijetski
bančin/bankin
Jerovi
pravopis
Horror
????
zbirki ili zbiraka?
obečanje
latino ili latinsko
dekliniranje naziva ustanova i društava
ije/je
naglasak
ije/je
Sport ili šport
Šport i čakavski
cvijeće ili cviječe
citiranje
Primijeniti
opći ili opšti
Hokej na ledu, klubovi
hrvatski
bl(i)jeđi
Ulica grada Vukovara
ije ili je
jedanput ili jedamput?
naglasci koz padeze
Pisanje brojeva
Negirane imenice
Gluposti
Još malo o nastavku -om
Lokativ (totalna zbunjoza)/apozicije
Naglasci
pisanje datuma
KAKO JE ISPRAVNO
novčani optjecaj i plaćevni promet???
velika slova
kao se pravilno piše izvješće ili izviješće
Rod stranih riječi
umanjenice
Ivi ili Ivu?
Zajutrak?
Gramatika dr.Josipa Silića
Klaićevi rječnici
Te ili "te je"?
"Te" ili "te je"?
Koje se umanjenice koriste u kajkavskom narječju?
Ulica Vladimira Nazora
latinski
Pravilo s/sa
Pravopis
Učestvovati vs. sudjelovati
sintaksa u početnicama
Navodnici u nazivima organizacija
Par pitanja s "je"
Pisanje slozenica
Pisanje slozenica
pravopis
brak (rastava/razvod)
Hrpa pitanja na krivom mjestu
interpunkcija i navodnici
navodnici i interpunkcijski znakovi
veliko slovo
zemlja izlazećeg sunca
Monegaška ili Monaška princeza
PITANJE: da li se zološki vrt piše velikim slovom
monegaška princeza ili monaška princeza
hrvatski
Razredni odjel ili razredno odjeljenje?
pravopis
ije ili je?
Padeži TLD-ova
01. siječnja?
podnio - podnijeo
deklinacija osobnih imena
Enklitike i česte pogreške
Šesto ili šesto
Obveze ili obaveze
Razgovor ugodni naroda slovinskoga
Nije - nego
Pošto grincajg?
Izostavljanje i sjeckanje
Ovo pišem zbog čestih pogrešaka, a radi opismenjivanja :)
U kazališta
To je muškarac kojeg sam dočekala u stanu koji sam kupila
Ime i prezime
padeži
Uz sve dužno (po)štovanje
Opis(menj)ivanje
Wikipedijino sučelje
PODACI
Kljukica kljuki
Ije/je
Dođite ovamo!
Deklinacija imenice zajutrak?
Oj/ej
datum?
Parádajz?!
Zora puca, bit će dana
Svakodnev(n)ica
Genitiv mjeseca u godini
strane riječi
transkripcija
ispravno pisanje naziva boja
itd. i dr. i sl. na kraju rečenice
PREZENTSKA OSNOVA
ije/je
Češka
iskaz
pravopis
Gradovi
Prevod ili prijevod
Decimalni razgodak
Ovaj čimpanza ili ova čimpanza?
hidraulički/hidraulični
Tribus ili pleme?
Kako pisati hrvatska znanstvena imena životinja?
brojevi
Imenito
Sa mnom ili samnom?
pravopis
Povratne konstrukcije
Zbrajanje
ije je
Transkripcija
copy wrighter
kruca
pisanje rijeci
Da li/je li
Malik Tintilinić ;)
Velika i mala slova!
pismeno / pisano
mjerne jedinice
Pizza ili pica
Decimalni simbol
Poezija
natjecanje - takmičenje
Aperkat
veliko i malo slovo
Naziv za stanovnike nekog naselja
Vrijebati ili Vrebati?
41 Zarez ili uskličnik?
hrvatski jezik
Razlika
Laptop
Anglicized?
Osmijeh ili osmjeh
Trezor ili riznica
Uposlenik ili zaposlenik
Banjaluka/Banja Luka
Jedan put ili jedanput
Podfamilija ili potfamilija
Kad ste vi došli/došla
Griješka , grješka ili greška
Veliko i malo slovo
Objekt ili objekat
U ili na Brodu
Brki ili Brci?
Markova/Markovog brata
Kako uobličiti zapisnik?
Titule u potpisu
Promotivna sredstva
Info-
U povodu ili povodom?
Koktel-prijem
Press-clipping?
imidž kampanja?
Pilot-projekt?
Sat/čas, tren/čas
Zdravstvena zaštita?
Nazočiti i pribivati
Poljogospodarstvo i vodogospodarstvo
Predstojnik
Pravorijek i presuda
Protok vremena
Koga se (po)štuje
Obljetnica
Petostruki ili peterostruki
Hvatač ili hvataljka
Nova Godina
Predsjedavati
Točka
Svijećnjak ili svjećnjak
Vjerojatno ili vjerovatno; ponovo ili ponovno; pješke ili pješice?
Naglašavanje riječi
Podzakonski akt
Uloga
Radno-pravni
Telefonski broj
Nova ili nova godina
Intervju
Filmovi
Uništeni stan
Lobirati
Greškolov
Dobra večer ili dobro večer
Fizija ili fisija, fuzija ili fusija
n/r
Istekom rokova
fra
Videonadzor
Kruh ili hljeb
Malo prije ili maloprije
Aktivacija ili aktiviranje
Imena rijeka
Autsajder / postranik
Međunarodne institucije
Dječji ili dječiji
Helidrom
Na/pri telefonu
Prijeboj
Računalna ili računska lingvistika
Komparacija pridjeva
Početi s radom
Slaganje riječi - imena u rečenici
Htio ili htjeo
Nastavak rada sjednice?
Legla sredstva?
Posjet
Cvjećarka ili cvjećarica
Pravopis
Razjašnjenje riječi BOK i o "da li"
Uvid u dokumentaciju?
Stjecati ili sticati?
Opservirati ili observirati
Novčanica od 200 kuna
Ulica grada Vukovara
Maslinovo ulje
Pisanje titula poglavara
Jednina ili množina
Namijenjen ili namjenjen
Razrijesiti dužnosti
Pečat
Novootvoren ili novotvoren
Putovi/putevi, kutovi/kutevi, zlatarevo/zlatarovo
Skraćenice
Sklanjanje imena i prezimena
Staviti na uvid; koristiti
Uvodno izlaganje
Glagoli
Prezime Bošković
Gaston Maurice Julia ima svoj skup.
Mia u dativu
Za uvijek ili zauvijek
Pisanje brojeva slovima
Titule
Sortimenta ili sortimenata
Složenica ili polusloženica
Pisanje riječi stranog podrijetla
Arhivirani vs. pohranjeni
padeži
Stojati / Stajati
Regresirano?
Kanalisanje?
Etno?
Dobra večer lingvisti, molim pomoć...
Summons
Padeži
Gospodin i gospođa - kratice
Posjetnica
Hvali ili fali
Celon
Pomilovanje
Crkva
Đakovačka katedrala
Abdomen ili trbuh
Obaviještavanje ili obaviješćivanje
Sjeverna Karolina ili Carolina
Primiti k znanju
Brojevi
Uvjet ili uslov
Zabavište
Kratica
Podpodručje ili potpodručje?
Litva
Dipl. oec.
Zasjedanje
Instrumental
"drvo" i "stablo"
Predsjednik uprave
Sa ili bez?
Sastav povjerenstva i sl.?
Bosanski jezik
Presmješno ili presmiješno
Južna Georgi(j)a
Novi Meksiko
č i ć
Za ili na
Bogca mu ili bokca mu
Uskrsni ili uskršnji
Mjere?
Natjecatelji u streljaštvu
Nadzor
Computer scientist
Množina imenice
Glasovati?
Zagrepčanka
Rođendan
Trošak i utrošak
Tinejdžer
Stol
Uputa i naputak
Sol
Utah (američka savezna država)
Bog! ili Bok!
Stanovnici američkih saveznih država
Bosna Srebrena
Nekoliko prijevoda
Složenice
CpC ili Cpc
Posljednje i zadnje
Kako se zove riječ koja se isto čita i piše i s lijeve i s desne strane?
Lozinka ili zaporka
Brojačno pisanje datuma
Samnom ili sa mnom
Naglašavanje
Predsjednici i potpredsjednici
Glazba ili muzika
Nazivi ratova
Odnedavno ili od nedavno
Papiri
Da li ili je li
Izrijekom ili izrjekom
Oba ili oba dva
Korzici ili Korziki
Putovi ili putevi
Č i Ć
Upotreba ili uporaba
Pisanje velikog tiskanog složenog slova
Danih ili datih
Narav
Pošiljka
Šlep-služba?
Potkategorija ili podkategorija
Strana imena na -ie
Padež mjeseca u nadnevku
Negacije
Predstudija ili pretstudija?
Sierpińskijev trokut ili trokut Sierpińskog?
Refleksi jata
Elektronski/elektronički
Download - skidanje
Donijeta ili donesena
U tuzi ili u tugi
Novotvorenice
Instrumental ili nominativ
Glasati ili glasovati?
Nažalost ili na žalost
Urota ili zavjera
Predprijava ili pretprijava
Više/veće
Glagolske vrste
Opservatorij ili observatorij
Cvrčci i cvrčkovi
Sportski objekti
Pravopis
božji ili Božji
Neprimjetno ili neprimijetno
Pismeno/napismeno, anglizmi, par/nekoliko
Nazivi valuta
Nezavisna ili neovisna (kultura)
Utakmica
Drug, prijatelj
Svjetlo ili svijetlo
U pravu ili upravu
Izvješćuješ ili izvješčuješ?
Apsorbirati ili absorbirati
Majmun
Pogrješka/pogreška vs. greška
stilemi
Slijedeći ili sljedeći?
Performans ili performansa
Cost-benefit analiza
Voćna vrsta
Ecc.
Menadžer ili rukovoditelj
Azrael ili Azriel
Trenutno ili trenutačno
Željezo/gvožđe
Obvezno/obavezno ili obvezatno/obavezatno
Pisanje godina
Majčinstvo/materinstvo
Prijevod
Hvalisavac
Pomognuta ili potpomognuta
Vlasništvo
nedoumica
3. l. množine od sporazumjeti
Vice/Pod
Stjenska ili stijenska?
Kastilija ili Kastilja
Svijet obuća ili Svijet obuće?
Strani toponimi u padežu
Rimski brojevi
Tranfuzija i pretakanje
Modelna kalkulacija
Viši ili veći
Imena zakona
gluh ili gluv
Zlouporaba ove stranice
Bogoslav Šulek
Imena pokreta i ideologija
nego što ili nego
Brojenje ili brojanje?
crtica


Razlika
U ili na?
Veliko slovo