Wikipedija:Prijedlozi/Neaktivnost nosilaca naprednih alata

Na projektu koji počiva na dobrovoljnom radu i gdje se od dobrovoljaca očekuje ikakvo poštovanje pravila, smjernica... propitivati aktivnost je kontraproduktivno, demotivirajuće. Zajednica može pogriješiti kad se dodjeljuju prava onim suradnicima koji se ogrješuju o temeljne principe projekta, zato se treba predvidjeti posebna pravila o oduzimanju statusa zbog zloupotrebe, a ne zbog neaktivnosti. O tim posebnim pravilima sastavit će se posebni prijedlog. Kao da je biti u statusu ikakva nagrada.

Ako se želi ustanoviti neko novo pravilo koje zadire u već izglasovano pravilo, za takvo ustanovljenje postoje Wikipedija:Prijedlozi, a ne vlastito donošenje pravila.

Obrazloženje prijedloga uredi

Predlažem da, ako suradnici ne žele popis neaktivnih administratora, da se predvidi lokalno pravilo o privremenom ukidanju statusa neaktivnima preko 1 godine.

Neaktivnost administratora mjeri se nepostojanjem izvršene radnje (zapisane u odgovarajućim evidencijama) za koju su potrebna administratorska ovlaštenja. U ovom trenutku u zadnjih 365 (ili više) dana bez takve izvršene radnje su: Bracodbk, Damirux, Joy, Dalibor Bosits, Saxum. Oruđe za provjeru. I još jedno oruđe za provjeru.

Također, da se predvidi jednostavniji povratak alata onima koji su ostali bez naprednih prava bilo zbog ostavke ili zbog neaktivnosti. Ako suradnik koji je imao prava želi ista prava natrag, birokrat mu je dužan u roku 7 dana vratiti prava koja se dodjeljuju lokalno. Zahtjev za povrat prava podnosi se na stranici za razgovor sa suradnikom koji ima birokratska prava. Suradnik koji želi vratiti napredna prava koja se dodjeljuju na Meta-Wikiju može ih tamo izravno tražiti natrag. U slučaju da birokrat ne dodijeli tražena prava, suradnik može ista tražiti na Meta-Wikiju.

O neaktivnosti se ne glasuje, neaktivnost se utvrđuje i postupa na odgovarajućem mjestu – na Meta-Wikiju – gdje i oni samo utvrđuju jesu li nastupili uvjeti iz lokalnog pravila o neaktivnosti, te se ne provodi nikakvo glasovanje, nikakvo izjašnjavanje.

Po ovom prijedlogu ne bi trebalo ni obavješćivati suradnike o tome da su bili neaktivni, već se svakom prepušta na vlastitu odgovornost da vodi računa o svojoj neaktivnosti. Obavijest o privremenom ukidanju prava može se staviti na suradničku stranicu za razgovor, ali tek nakon izvršenog ukidanja.

Mislim da pravila ne moraju biti sastavljena kao kakvi pravilnici, nego načelno definirati jednostavne procedure.

Ciljevi:

  • što više suradnika koji će aktivno doprinositi,
  • sprečavanje opterećivanja zajednice suvišnim glasovanjima,
  • onemogućavanje da se ukidanjem statusa gubi mogućnost povratka suradničkih prava onih suradnika o kojima se već glasovalo tri puta (vidi ograničenje: »suradnik se za administratora može birati najviše 3 puta« u Wikipedija:Administratori/Prijedlozi za administratore pod Dodatni uvjeti (pomalo tehničke naravi)).

Tko želi, može svoje uobličavanje mog prijedoga postaviti na neku drugu stranicu, ali ne ovdje. Ovdje neka ostane samo ovaj prijedog. Sve izmjene prijedloga trebalo bi izvršiti dogovorno i na način da se tekst ostavi kakav je bio, a dolje ispod (kronološki) da tko želi neka uobličuje u pravilnik ako ga je baš tako volja, ali ispod ovog teksta ili na nekoj drugoj stranici.

Pokušaj uobličavanja:


Prijedlog pravila uredi

Neaktivnost nosilaca naprednih alata uredi

1. Neaktivnost administratora mjeri se nepostojanjem izvršene radnje (zapisane u odgovarajućim evidencijama) za koju su potrebna administratorska ovlaštenja.

Privremeno ukidanje statusa neaktivnim nosiocima naprednih alata uredi

2. O privremenom ukidanju statusa neaktivnim nosiocima naprednih alata dostavlja se izvješće na Metu, ako su mjerljivo neaktivni preko 1 godine (kako je opisano u točki 1.)
3. Izvješće o neaktivnim nosiocima naprednih alata može dostaviti svaki registrirani suradnik Wikipedije na hrvatskome jeziku.

Jednostavniji povratak alata onima koji su ostali bez naprednih prava bilo zbog ostavke ili zbog neaktivnosti uredi

4. Ako suradnik koji je imao prava želi ista prava natrag, birokrat mu je dužan u roku 7 dana vratiti prava koja se dodjeljuju lokalno. Zahtjev za povrat prava podnosi se na stranici za razgovor sa suradnikom koji ima birokratska prava.
5. Suradnik koji želi vratiti napredna prava koja se dodjeljuju na Meta-Wikiju može ih tamo izravno tražiti natrag.
6. U slučaju da birokrat u roku iz točke 4. ne dodijeli tražena prava, suradnik može ista tražiti izravno na Meta-Wikiju.

Rasprava o ovom prijedlogu je na razgovor Wikipedija:Prijedlozi/Neaktivnost nosilaca naprednih alata. Prijedlog nije stavljen na glasovanje, nego u proces raspravljanja.