Wikipedija:Rezolucija o politici licenciranja

Upozorenje: Ova je stranica prijevod politike Zaklade Wikimedija. Ovaj prijevod je isključivo za informaciju i nije zamjena za službenu politiku. Izvorna inačica politike, koja se nalazi ovdje, jedina je konačna i službena inačica.Primjenljive definicije

uredi
Projekt
Pojedinačni projekt Zaklade Wikimedija na određenom jeziku ili višejezični projekt, kao što je Wikipedija na engleskom, Wikizvor na francuskom ili Meta.
Licenca za slobodni sadržaj
Licenca koja ispunjava uvjete Definicije slobodnih kulturnih radova koji se odnose na licence, kao što je izloženo na http://freedomdefined.org/Definition verzija 1.0.
Politika doktrine izuzetaka (PDI)
Politika specifična za projekt, usklađena sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država i zakonima zemlje iz koje se najviše pristupa sadržaju (ako takva postoji), koja prepoznaje ograničenja zakona o autorskom pravu (uključujući i procesno pravo) na način primjenljiv na projektu, i dozvoljava slanje materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, a koji se mogu legalno koristiti u kontekstu projekta, bez obzira na status autorskog prava nad njima. Primjeri uključuju Wikipedia:Fair use i pl:Wikinews:Dozwolony użytek.

Rezolucija

uredi

U skladu s poslanjem Zaklade Wikimedija da „omogući i uključi ljude širom svijeta na sakupljanju i razvijanju obrazovnih sadržaja pod licencom za slobodni sadržaj“,

 1. Od svih projekata očekuje se da sadrže samo onaj sadržaj koji je pod Licencom za slobodni sadržaj, ili koji je na bilo koji drugi način slobodan na način određen prije navedenom 'Definicijom slobodnih kulturnih radova'.
 2. Uz to, zajednica svakog od projekata, s izuzetkom Wikimedijinog Zajedničkog poslužitelja, može razviti i usvojiti PDI. Neslobodan sadržaj koji se koristi pod PDI mora biti identificiran u strojno čitljivom formatu tako da to mogu lako utvrditi i neposredni i posredni korisnici mrežnog sjedišta.
 3. Takvih PDI mora biti u najmanjoj mogućoj mjeri. Njihova upotreba, uz ograničene izuzetke, treba biti svedena na ilustraciju povijesno značajnih događaja, da uključi identificiranje zaštićenih radova kao što su loga, i da dopuni (u uskim okvirima) članke o suvremenim djelima zaštićenim autorskim pravom. PDI ne može dopustiti materijal kod kojeg je razumno očekivati da netko pošalje slobodnu datoteku iste namjene, kao što je to slučaj sa skoro svim portretima bitnih živih osoba. Bilo koji sadržaj pod PDI mora biti zamijenjen sa slobodno licenciranim djelom kad god je takvo dostupno, a koje će služiti istoj obrazovnoj svrsi.
 4. Mediji koji se koriste pod PDI podložni su brisanju ako im nedostaje primjenljivo objašnjenje. Oni moraju biti korišteni jedino u kontekstu s drugim slobodno licenciranim sadržajem.
 5. Projekti koji već imaju donijetu PDI, moraju poduzeti sljedeće mjere:
  • Počevši od 23. ožujka 2007. svi novi mediji koji se pošalju pod neprihvatljivom licencom (kako je prije definirano), ili im nedostaje obrazloženje za izuzetak, moraju biti obrisani, a postojeći mediji pod takvim licencama moraju proći kroz postupak rasprave u kojem će se utvrditi postoji li takvo obrazloženje; ako ne postoji, i oni moraju biti obrisani.
 6. Projekti koji trenutno nemaju donijetu PDI, moraju poduzeti sljedeće mjere:
  • Počevši od 23. ožujka 2007. sve novoposlane datoteke s neprihvatljivom licencom bit će obrisane.
  • Zaklada je odlučila svim zajednicama projekata koje žele razviti PDI pomoći u postupku razvoja iste.
  • Do 23. ožujka 2008. sve postojeće datoteke pod neprihvatljivom licencom moraju po prije navedenim biti pod PDI ili će biti obrisane.

Izglasano sa 7 glasova za, 23. ožujka 2007.