Wikipedija:Shema članka

Prva slika u članku postavlja se uvijek desno, pri tome »desno« nije potrebno upisivati, a parametar »mini« slici automatski dodaje okvir i smješta je desno

Natuknica (pojam iz naslova članka ispisan podebljanim slovima) je + kratka definicija pojma.

Tekst, u kojem važne riječi trebaju biti stavljene kao poveznice na druge članke na ovoj Wikipediji. Ako je članak veći, ovdje se piše sažetak članka, a tekst članka raščlanjuje po poglavljima i odjeljcima koji počinju naslovima i podnaslovima.

Naslov prve cjeline

Tekst prve cjeline. U tekstu se dodaju [[poveznice na druge pojmove]] na Wikipediji na hrvatskom jeziku, dodatne slike [[Datoteka:Naziv slike.jpg|mini|]], još poveznica na pojmove koji prije nisu bili povezani, i referencije na izvore koji potvrđuju navode u rečenici ili paragrafu.[1]

Podnaslov 1

Poduže cjeline mogu se i dodatno raščlaniti na odjeljke.

Podnaslov 2

Poduže cjeline mogu se i dodatno raščlaniti na odjeljke.

Naslov druge cjeline

Tekst druge cjeline.

Izvori

Popis izvora dobije se stavljanjem predloška {{Izvori}} u cjelinu naslovljenu »Izvori«

  1. Referencije se dodaju u tekstu članka uz pomoć predložaka za citiranje: {{Citiranje weba}}, {{Citiranje knjige}}, {{Citiranje časopisa}} i sl.

Vanjske poveznice

Na kraju se prema potrebi mogu dodati poveznice na zanimljive članke o temi van Wikipedije i poveznice na druge projekte Wikimedija:
{{Commons|Croatia}}

ili

predložak {{WProjekti}}.
Nnakon poveznica prema sestrinskim projektima dodaju se po potrebi vanjske poveznice u skladu sa smjernicom o vanjskim pozvenicama

* [http://example.com/zanimljiv_članak.html Ime vanjske poveznice]
Ne zaboravite upisati kategoriju. Kategorije se ne izmišljaju, nego stavljate neku već postojeću kategoriju.
[[Kategorija:Odgovarajuća kategorija]]

Osim toga, svakako treba povezati članak s istim člancima na drugim Wikipedijama.Napomena

Članci koji nemaju ovakvu shemu mogu se obilježiti predloškom {{Stilska dorada}}