Wikipedija:Shema članka

Prva slika u članku postavlja se uvijek desno, pri tome "desno" nije potrebno upisivati, a parametar "mini" slici automatski dodaje okvir i smješta ju desno

Nešto (tj. pojam iz naslova članka) bla je bla bla (definicija).

Zatim ide tekst, u kojem važne riječi trebaju biti stavljene kao poveznice na druge članke na hr. Wikipediji. Ako je članak veći, treba staviti naslove i podnaslove:

Prvi naslov

Bla bla bla [[poveznica na neki drugi pojam na hr. Wikipediji]] bla bla [[opet nešto]] itd.

Drugi naslov

Podnaslov 1

Podnaslov 2

Treći naslov

Četvrti naslov

Poželjno bi bilo navesti izvore i/ili literaturu:

Izvori

Literatura

Na kraju se prema potrebi mogu dodati:

Vanjske poveznice

{{Commons|Croatia}}

ili

predložak {{WProjekti}}
nakon poveznica prema sestrinskim projektima dodaju se po potrebi vanjske poveznice u skladu sa smjernicom o vanjskim pozvenicama

* [http://ovo.je.neka.internetska.adresa/bla.html Ime vanjske poveznice]


Ne zaboravite upisati kategoriju. Kategorije se ne izmišljaju, nego stavljate neku već postojeću kategoriju.
[[Kategorija:Odgovarajuća kategorija]]


Osim toga, svakako dodati međuwikipoveznice na iste članke na drugim Wikipedijama.Vidi i:

Napomena

Članci koji nemaju ovakvu shemu mogu se obilježiti predloškom {{Stilska dorada}}