Wikipedija:Stranica za vježbanje

  1. Nisam još naišao na to da se za zbornike stavlja »unutar«. Poneki stilovi imaju »u« (s pravilno postavljenim zarezima, imenima urednika, naslovima), a pravopis IHJJ kaže da umjesto sadašnjeg
    Prezime, Ime. 2000. EdPrezime, EdIme (ured.). Naslov poglavlja ili rada. Zbornik. Izdavač. Komiža.
    treba ovako
    Prezime, Ime. 2000. Naslov poglavlja ili rada. Naslov zbornika kurzivom. Ur. EdPrezime, EdIme. Izdavač. Komiža.

  1. Prezime, Ime. 1999. Naslov bez navodnika. a. Izdavač. Komiža.
  1. Prezime, Ime. 1999. Naslov bez navodnika. Izdavač. Komiža.