Wikipedija:Wikipedijska hijerarhija potreba

Uspjeh ovog projekta (poput svakog projekta) može se izmjeriti na mnogo načina, mnogim mjerama. No, s filozofske točke gledišta, Wikipedija je uspješna zato što ima određen skup prioriteta; iako svaki element doprinosi sveukupnom uspjehu, među raznim prioritetima postoji određena hijerarhija.

Ova stranica ima za cilj opisati relativnu važnost raznih aspekata uspjeha ovog projekta kako to iznutra vide wikipedijski suradnici – slično Maslowljevoj hijerarhiji potreba, ovime se važne mjere uspjeha, koje imaju najveću težinu, postavljaju na dno dok značajni aspekti dobivaju na težini kako se ide prema vrhu. Prema tome, sama Wikipedija upotrebljava medijsku pokrivenost kao mjeru procjene relevancije raznih tema jer je ona najpouzdaniji, najmjerljiviji i najznačajniji zajednički nazivnik. To je izvrsna mjera za uspjeh projekta kako se to vidi izvana (slično BDP-u neke zemlje), no ona je najmanje značajna s obzirom na svaku danu unutarnju filozofiju projekta. Nasuprot tomu, principi koji usmjeravaju svaki dani projekt, najznačajniji su aspekti za njegov unutarnji rad, no najmanje su važni kada se dođe do procjene njegova sveukupnog uspjeha u usporedbi s ostalim projektima (slično ekonomskoj ideologiji neke zemlje).

wikipedijska hijerarhija potreba

Mjere uspjeha Wikipedije nadomještaju jedna drugu sljedećim redom:

  1. Medijska pokrivenost je temeljna mjera uspjeha – ona pruža notabilitet i javni imidž projekta.
  2. Broj čitatelja nadomješta medijsku pokrivenost – bez obzira na medije, važniji je broj aktualnih čitatelja (velika medijska pokrivenost i mali broj čitatelja zapravo znače da projekt nije uspješan; suprotno tomu, mala medijska pokrivenost i velik broj čitatelja znače da je projekt uspješan).
  3. Kvaliteta i kvantiteta sadržaja važnije su od tekućeg broja čitatelja – dobar sadržaj stvara čitateljstvo.
  4. Sadržaj se ne može stvoriti bez suradnika, stoga su broj suradnika i njihova sposobnost da stvore značajan sadržaj važniji od tekućeg sadržaja.
  5. Dobri suradnici napuštaju projekt ako se prema njima ne postupa na pošten način, a potencijalni suradnici nisu zainteresirani za pridruživanje projektu ako osjećaju da se on pogrešno vodi – stoga je primjenjivanje pravila na pošten način važnije od zadržavanja suradnika po svaku cijenu.
  6. Pogrešno vođena pravila jamče propast svakom pothvatu, stoga sva pravila nužno moraju biti rezultat primjenjivanja zdravih principa – logika ide u oba smjera, u rubnim situacijama primjenjivanje postojećih pravila protiv principa je katastrofalno.


Feather 150 transparent.png Ovaj esej nije pravilo i smjernica Wikipedije, već služi kao pojašnjenje nekih komunikacijskih tokova svim suradnicima.