Xinca

Xinca.- Indijanski narod iz jugoistočne Gvatemale, jezično čine samostalnu porodicu (Xincan) koja nije srodna sa nijednim drugim poznatim jezikom na svijetu. Xince broje oko 10,000 duša nastanjenih napose duž rijeke Rio de los Esclavos, uključujući većinu departmana Santa Rosa i Jutiapa. Prvi ih posjećuje Španjolac Pedro de Alvarado 1524, a dvije godine nakon toga pokorava ih Pedro Portocarrero. Mnogi Xince tada su bili žigosani i prodani u roblje. Xince su narod veoma staroga porijekla, vjerojatno potomci populacija koje su prethodile Nahuama i Mayama. Prema popisu 2000. broj pripadnika naroda Xinca iznosi 16,000. Nacionalno buđenje i borba za domorodačka prava doveli su do stvaranja političkih organizacija (Consejo del Pueblo Xinka de Guatemala, 1994) i nakon nje (2002) Consenso por la Unidad del Pueblo Xinka de Guatemala ili CONXIG.

Vanjske povezniceUredi