Zajedničar je hrvatski iseljenički ilustrirani list koji izlazi u Pittsburghu od 1904. do godine. U razdoblju od 1904. do 2009. izlazio je kao tjednik. Danas je dvotjednik. Bio je glasilo Narodne hrvatske zajednice u Sjedinjenim državama Sjeverne Amerike, a nakon promjena imena Narodne hrvatske zajednice u Hrvatska bratska zajednica, official organ of the Croatian Fraternal Union =glasilo Hrvatske bratske zajednice u Americi .

Zajedničar
Fraternalist
Format 58 cm
44 cm
Utemeljen 1904.
Jezik hrvatski
Sjedište Pittsburgh
ISSN 1087-7460

Uređivali su ga Niko Gršković, Francis Kolander, Juraj Ubojčić, Filip Vukelić i M. J. Horvath, Stephen F. Brkich i Filip Vukelić, F. Brkich i Bosiljko Bekavac, John Herak, Jr. i Bosiljko Bekavac, Milan Vranes, Edward J. Verlich, John Cindrich.

IzvoriUredi

  • katalog NSK