Zajednička arterija glave

Zajednička arterija glave (lat. arteria carotis communis) je parna krvna žila koja oksigeniranom krvlju opskrbljuje glavu i vrat.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
Gray513.png
Prikaz grana luka aorte.

Lijeva zajednička arterija glave polazi izravno sa luka aorte (lat. arcus aortae), dok desna zajednička arterija polazi sa ručnoglavenog arterijskog stabla (lat. truncus barchiocephalicus). Zajednička arterija glave i vrata, u vratu se dijeli u završne grane, vanjsku arteriju glave (lat. arteria carotis externa) i nutarnju arteriju glave (lat. arteria carotis interna), i najčešće ne daje nikakve postranične grane.