Zajednička arterija glave

Zajednička arterija glave (lat. arteria carotis communis) je parna krvna žila koja oksigeniranom krvlju opskrbljuje glavu i vrat.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
Gray513.png
Prikaz grana luka aorte.

Lijeva zajednička arterija glave polazi izravno s luka aorte (lat. arcus aortae), dok desna zajednička arterija polazi s ručnoglavenog arterijskog stabla (lat. truncus barchiocephalicus). Zajednička arterija glave i vrata, u vratu se dijeli u završne grane, vanjsku arteriju glave (lat. arteria carotis externa) i nutarnju arteriju glave (lat. arteria carotis interna), i najčešće ne daje nikakve postranične grane.