Zaklada Julija Bubanovića

Zaklada Julije Bubanović bila je zaklada koju je osnovao Julije Bubanović, hrvatski narodni zastupnik i veliki župan i veliki slavenofil. Djelovao u doba hrvatskog bana Mažuranića. Namjena zaklade bila je usavršavanje hrvatskih studenata u ruskom jeziku na nekom ruskom sveučilištu.[1] Među poznatim stipendisticama ove zaklade bila je Božena Kralj.[1]

Izvori uredi

  1. a b Tihana Luetić: »Pa, mora i to biti!« – »sveučilištarka« i prva »domagojka« Božena Kralj, Croatica Christiana Periodica, sv.38 br.73 lipanj 2014.