Zastava Sijera Leonea

Zastava Sijera Leonea usvojena je 27. travnja 1961.

Zastava Sijera Leonea

Trobojka je zelene, bijele i plave boje.

Zelena predstavlja poljoprivredu, planine i resurse.

Bijela predstavlja nadu da će prirodna luka u Freetownu doprinijeti općem miru.

Plava predstavlja jedinstvo i pravdu.