Zgrada osnovne škole Petar Berislavić u Trogiru

Zgrada osnovne škole Petar Berislavić, zgrada u gradiću Trogiru, zaštićeno kulturno dobro.[1]

Opis dobraUredi

Nalazi se na adresi Obala bana Berislavića 16. Osnovna školaPetar Berislavić“ na južnoj obali Trogira izgrađena je 1909. g. na mjestu crkve trogirske bratovštine sv. Duha stradale u požaru 1898. g. Položena je na mjestu nekadašnjih južnih gradskih zidina. Kamena dvokatnica je građena u neogotičkom stilu, reprezentativnog južnog i zapadnog pročelja, tlocrtnog „L“ oblika, te naglašene simetrije južnog pročelja raščlanjenog vertikalnim potezom glavnog ulaza koji završava raskošnim rizalitom. Na jugozapadnom uglu nalazi se krovni rizalit – vidikovac. Škola je jedan od najreprezentativnijih spomenika neogotičke arhitekture u Dalmaciji i simbol je neprekinutog povijesnog kontinuiteta školske namjene, te važan čimbenik održanja društvenog života u povijesnoj jezgri.[1]

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-6981 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "profana graditeljska baština".[1]

IzvoriUredi

  1. a b c Osnovna škola »Petar Berislavić« Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 1. lipnja 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.