Zlouporaba (lat. abusus) ( doslovno uporaba po zlu) je pogrešna, loša, neprikladna uporaba prema određenoj osobi/osobama ili prema jednoj stvari.

Zlouporaba može biti po zakonu kažnjivo djelo.

Može biti na primjer (navedno je nekoliko primjera, lista nije potpuna):