Zvučni alveolarni ploziv

IPA-broj 104
IPA-tekst d
IPA-slika
HTML-entitet d
X-SAMPA d
Kirshenbaum d
- Zvučni primjer Pomoć

Zvučni alveolarni ploziv suglasnik je koji postoji u mnogim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [ d ].

Glas ima nekoliko varijanti (dentalnu, alveolarnu, postalveolarnu).

Glas postoji u standardnom hrvatskom i svim narječjima; svi pravopisi hrvatskog jezika također se koriste simbolom d, (vidjeti slovo d).

Karakteristike su:

Po bazi podataka UPSID glas se nalazi u 26,6 % jezika.

Vanjske poveznice Uredi