Zvučni alveolarni ploziv

Zvučni alveolarni ploziv
d
IPA-broj 104
HTML-entitet d
IPA-slika
X-SAMPA d
Kirshenbaum d
Vidi također: Fonetika | Jezikoslovlje | Jezik

Zvučni alveolarni ploziv suglasnik je koji postoji u mnogim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbol [d].

Glas ima nekoliko varijanti (dentalnu, alveolarnu, postalveolarnu).

Glas postoji u standardnom hrvatskom i svim narječjima; svi pravopisi hrvatskog jezika također se koriste simbolom d, (vidjeti slovo d).

Karakteristike su:

Glas se nalazi u 26,6 % svih jezika zabilježenih u bazi podataka UPSID.

Vanjske poveznice

uredi