Četvorni kilometar

Ilustracija jednog četvornog kilometara

Četvorni kilometar ili kilometar kvadratni je mjerna jedinica za površinu.

1 km2 je:

Vidi jošUredi