Šime Peričić

Šime (Tome) Peričić (Sukošan, 30. prosinca 1936.Zadar, 10. studenoga 2019.) - hrvatski povjesničar, arhivist, znanstveni savjetnik, erudit.

Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je 1961. godine povijest (I. A grupu). Neko je vrijeme radio kao službenik i prosvjetni radnik, a od 1964. kao arhivist u Povijesnom arhivu u Zadru. Godine 1975. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Godine 1981. prelazi u zadarski Zavod za povijesne znanosti HAZU, gdje je odmah započeo raditi u zvanju višega znanstvenog suradnika da bi 1984. bio izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1985. do 1990. bio je upraviteljem toga zavoda.

Radeći u Povijesnom arhivu bavio se znanstvenim radom istražujući izvore vezane uz kulturnu, političku, a napose gospodarsku prošlost Zadra i čitave Dalmacije od 17. do 20. stoljeća. Rezultat toga rada ogleda se u oko 150 stručnih i znanstvenih naslova. Osim toga napisao je tekst za četvrtu knjigu Prošlosti Zadra - o njegovoj povijesti u razdoblju od 1797. do 1918. Godine 1964. postao je članom Društva arhivskih radnika Hrvatske i Povijesnog društva Hrvatske, a 1964. izabran je za člana suradnika Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva (druge) Jugoslavije. Nakon osnutka Instituta za hrvatsku povijest (1971.) u Zagrebu njegov je stalni vanjski suradnik. Bio je u redakcijskom odboru Pomorskog zbornika u Rijeci, urednik Radova Zavoda HAZU u Zadru, i član uredničkog odbora Prošlosti Zadra.

Za osobiti doprinos na području povijesnih znanosti dobio je godine 2003. Nagradu Grada Zadra za životno djelo.

Značajnija djela uredi

KNJIGE AUTORA DR. SC. ŠIME (TOME) PERIČIĆA:

 • Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, (Sommario: La Dalmazia alla vigilia della Republica Veneta, p. 245-246), "Monografije", knj. 10, Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1980., 267 str.;
 • Zadar pod mletačkom upravom , (Suautori: Tomislav Raukar, Ivo Petricioli i Franjo Švelec; Š. Peričić - autor cjelina: U vrtlogu ratova XVII. stoljeća /1. Nemirna granica; 2. Uprava i sudstvo; 3. Gospodarske prilike; 4. Društvene prilike/; Upravno-političko i sudsko središte u XVIII. st.; Gospodarske prilike u XVIII. stoljeću; Društvene prilike u XVIII. stoljeću), u: Prošlost Zadra, knj. III, Narodni list i Filozofski fakultet u Zadru, Zadar, 1987., str. 353-410, 455-532;
 • Gospodarske prilike Dalmacije od 1797. do 1848. godine, (Summary: Economic Circumstances in Dalmatia from 1797 to 1848, p. 163-164), 'Biblioteka znanstvenih djela', knj. 65, Književni krug Split, Split, 1991., 165 str. + 5 priloga;
 • Pregled gospodarstva Arbanasa u prošlosti, 'Izdanja MZ Arbanasi', knj. 5, Mjesna zajednica Arbanasi, Zadar, 1993., 50 str.+ 4 priloga;
 • Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću, (Summary: The Maritime Trade of Dalmatia in the 19th Century, p. 137-138), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., 144 str.;
 • Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća, (Summary: Economic History of Dalmatia from 18th to 20th Century, p. 265-266), Matica hrvatska - Zadar, Zadar, 1998., 288 str. (ilustracije na str. 233-261);
 • 90 godina 'Zoranića', (Suautori: Stjepan Kaurloto i Davorka Mezić; Š. Peričić - autor poglavlja: Povijest 'Zoranića' do 1965. g.), (Summary: Ninety Years of 'Zoranić', p. 124, etc.), Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo 'Zoranić', Zadar, 1998., str. 7-27;
 • Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti, (Riassunto: Sviluppo economico di Zara e dei dintorni nel passato, p. 301-303; Summary: The Development of the Economy of Zadar and its Surroundings in the Past, p. 304-307), 'Djela', knj. 13, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb-Zadar, 1999., 313 str.;
 • Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., (Zusammenfassung: Die Geschichte Dalmatiens von 1797 bis 1860, 533-539; Riassunto: La storia della Dalmazia 1797-1860, 541-546), Matica Hrvatska Zadar, Zadar, 2006., 579 str. + 33 ilustracije);
 • Šime Peričić et. al., Povijest Zadra IV. Zadar za austrijske uprave, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011.
 • Prinosi povijesti gospodarstva Šibenika i njegova područja do 1940. godine, (Summary: Contributions to the History of the Economy of the City of Šibenik and its Region up to 1940), Gradska knjižnica 'Juraj Šižgorić', Šibenik, 2016., 388 str. /Knjiga je izišla u godini u kojoj je Šibenik obilježio 950 godina od prvog spomena grada (1066.)/; NAP. - objavljeno pod imenom autora: Šime Tome Peričić.
 • Razvitak gospodarstva Trogira i njegove okolice do 1914. godine, RUKOPIS, 2015., 281 str.

IZBOR IZ POPISA ZNANSTVENIH ČLANAKA AUTORA DR. SC. ŠIME (TOME) PERIČIĆA:

"Prilog upoznavanju šuma Paklenice u 19. stoljeću", (Abstract: Introducing the Paklenica Forest of 19th Century, p. 95), Paklenički zbornik (Simpozij povodom 45. godišnjice NP ‘Paklenica’), Uprava NP ‘Paklenica’, Starigrad-Paklenica, 1994. – 1995., sv. 1, str. 95–99.

"Prilog poznavanju uzgoja duhana u Dalmaciji", (Zusammenfassung: Beitrag zu den Kenntnissen über den Tabakbau in Dalmatien, S. 33), Acta historico-oeconomica, Komisija za ekonomsku povijest društava povjesničara Hrvatske, Zagreb, 1995., sv. 22, str. 25–33.

"Dalmatinci u vojnoj službi Austrije (1797. – 1805.)", (Summary: Dalmatians in the Austrian Military Service /1797–1805/, p. 626), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1995., sv. 37, str. 595–626.

"Pregled razvoja vatrogastva u Zadru do 1943. godine", (Résumé: Histoire des pompierssapeurs à Zadar jusqu’à 1943), Zadarska smotra, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., god. XLIV, br. 1–2, str. 141–150.

" 'Zlatno doba' bračkog jedrenjaštva", (Riassunto: ‘L’età d’oro’ della navigazione a vela M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 45/2003., str. 419–446. 432 sull’isola di Brač, p. 640), Građa i prilozi za povijest Dalmacije (Zbornik Božić-Bužanić), Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu, Split, 1996., sv. 12, str. 619–640.

"Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe", (Summary: Supplement to the Navigation History of the Island of Silba, p. 128), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1996., sv. 38, str. 117–128.

"Pomorstvo Senja u prošlosti", (Summary: Maritime Affairs in the Town of Senj in the Past; Riassunto: La marineria di Segna nel passato, p. 203), Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, Rijeka, 1996., sv. 38, str. 169–203.

"Prilog poznavanju gospodarstva otoka Drvenika u prošlosti", (Zusammenfassung: Beitrag zur Kenntnis der Wirtschaft der Insel Drvenik in der Vergangenheit, S. 44), Acta historicooeconomica, Komisija za ekonomsku povijest Društva za hrvatsku povjesnicu, Zagreb, 1996. – 1997., sv. 23–24, str. 31–44.

"Stare mlinice zadarskog kraja", (Summary: Former Mills in the Zadar Region, p. 165), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1997., sv. 39, str. 141–165.

"Don Stipan Sorić (u zbilji i pjesmi)", (Summary: Don Stipan Sorić /Reality and Poem/, p. 242), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1997., sv. 39, str. 211– 242.

"Iz gospodarske prošlosti sela Vrsi", (Zusammenfassung: Aus der Wirtschaftsgeschichte des Dorfes Vrsi, S. 334), Zadarska smotra, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1997., god. XLVI, br. 1–3, str. 321–334. 108. Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti, (Summary: The Economy of the Island of Iž in the Past, p. 226), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1998., sv. 40, str. 173–226.

"Zadarske vjetrenjače", (Zusammenfassung: Windmühlen von Zadar, S. 157), Zadarska smotra, Matica hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., god. XLVII, br. 1–3, str. 151–158.

"Crtice o gospodarstvu Ždrelca u prošlosti", (Zusammenfassung: Notizen über die Wirtschaft von Ždrelec in der Vergangenheit, S. 329), Zadarska smotra, Matica hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., god. XLVII, br. 1–3, str. 323–329.

"Prilog poznavanju gospodarstva kninskog kraja u 19. stoljeću, (Zusammenfassung: Beitrag zu den Kenntnissen über die Wirtschaft der Gegend von Knin im XIX. Jahrhundert, S. 94), Acta historico-oeconomica, Komisija za ekonomsku povijest Društva za hrvatsku povjesnicu, Zagreb, 1998. – 1999., sv. 25–26, str. 64–94.

"Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti, (Summary: The Development of the Economy of the Island Vis in the Past, p. 144), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 1999., sv. 41, str. 61–144.

"Hajdučija u Mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća", (Summary: Highwaymen in XVIIIth Century Venetian Dalmatia, p. 212), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 1999., sv. 41, str. 203–212. M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 45/2003., str. 419–446. 433

"Neki Dalmatinci – generali stranih vojski", (Summary: Some Dalmatians – Generals in Foreign Armies, p. 220), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2000., sv. 42, str. 195–220.

"Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution to the Analysis of the Economic Situation in the Drniš Region during the 19th Century, p. 285), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2000., sv. 42, str. 261–285.

"Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti", (Summary: The Production and Sale of Salt from the Island of Pag in the Past, p. 83), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2001., sv. 43, str. 45–83.

"Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution to the Study of Trade in Herzegovina during the XIXth Century, p. 354), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2001., sv. 43, str. 341–354.

"Nekoliko gospodarskih pokušaja u Ninu, Na pragovima Nina (Ad limina Aenone)", Matica hrvatska – Nin, Nin, 2002., str. 65–72.

"Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution towards the Description of Maritime Trade in the City of Split during the XIXth Century, p. 186), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2002., sv. 44, str. 165–186.

"Dr. Božo Peričić kao kulturni i društveni radnik", u: Dr. Božo Peričić - život i djelo: zbornik radova o životu i djelu dr. Bože Peričića, ur. S. Perović i S. Sirovica, Plantak graf, Zadar, 1999., 123-130.

"Josip Peričić (1933. – 1901.) - pedagog i preporoditelj", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, Vo.62, No.-, 2020., 257-276; https://hrcak.srce.hr/248501;

Izvor uredi

Mislav Elvis Lukšić, "Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002.)", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, 2003., 419-446.

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477

"Šime Peričić", u: Roman Segarić, Leksikon zadarskih laureata (prošlost dodjeljivanja javnih priznanja Općine Zadar, Grada Zadra i Zadarske županije), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018., 279-281.

Marija Zaninović-Rumora, "Dr. sc. Šime Tome Peričić (1936. – 2019.)", Zadarska smotra, Zadar, 69, 2020., 1-3, 340-343.

Mirisa Katić i Milenka Rogić, "In memoriam Šime Tome Peričić", u: Vjesnik dalmatinskih arhiva (Izvori i prilozi za povijest Dalmacije), Šibenik, 1, 2020., 268-269.

Ema Jakovljević i Helena Peričić, "Gospodarstvo grada Šibenika u radovima povjesničara i arhivista Šime Tome Peričića", u: Vjesnik dalmatinskih arhiva (Izvori i prilozi za povijest Dalmacije), Šibenik, 1, 2020., 270-286.

Vanjske poveznice uredi

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/20018

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477

Mislav Elvis Lukšić, "Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002.)", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, 2003., 419-446.

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477