Ašur-nasir-pal

Ašur-nasir-pal, nazvan po bogu Ašuru, bio je asirski princ, sin kralja Tukulti-Ninurte I. Imao je dvojicu braće - Ašur-nadin-aplija (koji je postao kralj) i Enlil-kuduri-usura. Bio je otac kralja Ašur-nirarija III., premda sam nikad nije vladao.

Ašur-nasir-pal
Titula princ Asirije
Djeca Ašur-nirari III.
Roditelji Tukulti-Ninurta I.
Rođaci Ašur-nadin-apli (brat)
Enlil-kuduri-usur (brat)
Portal o životopisima