Adrianskoga mora sirena

Adrianskoga mora sirena, hrvatski je barokni spjev.[1] Jedan je od temeljnih hrvatskih spjevova i važnog nacionalno-identitetskog simbola hrvatske povijesti i kulture.[2]

Spjev Adrianskoga mora sirena koji je Petar Zrinski objavio 1660. godine

Hrvatska je inačica mađarskog izvornika, epa Adriai tengernek Syrenaia što ga je na temu turske opsade i zauzeća tvrđave Siget 1566. godine spjevao Petrov brat Nikola Zrinski, objavivši spjev u Beču 1651. godine. Petrov hrvatski prepjev otisnut u Veneciji 1660. godine ostao je do 19. stoljeća najljepšom hrvatskom tiskanom knjigom i spomenikom rodu i djelu Zrinskih.[2]

Osobitost Petrova prepjeva bratova djela ogleda se u njegovim nastojanjima da izbjegne doslovno prenošenje značenja predloška (primjerice, tursku pobjedu zbog velikih vojnih gubitaka smatra neuspjehom i početkom konačnoga turskog sloma), te da da svoje filozofske i moralizatorske misli i poglede unosi u stihove »jednako kad je riječ o turskom pijančevanju kao i o ljepoti ljubavi« (Josip Bratulić).[2]

Osim Obside Sigecke kao glavnog sadržaja spjeva, Adrijanskoga mora sirena obuhvaća i niz lirskih pjesama ‒ idile, epigrame sigetskim junacima, pjesmu o Kristu i zaključnu pjesmu "Ispivanje" u kojoj Nikola kao pjesnik izvornika progovara o vlastitu ratničkom habitusu.[2]

Novo kritičko izdanje priredio je 2016. godine akademik Josip Bratulić koji je stihove Petra Zrinskog popratio komentarima, rječnikom i znanstvenom studijom o autoru i poetičkim aspektima hrvatske Zrinijade, njezinim kulturnopovijesnim implikacijama i njezinom trostoljetnom recepcijom.[2]

Izvori uredi

  1. Andrea Poje, Književno-povijesna i filološka obrada djela Petra Zrinskoga Adrijanskoga mora sirena: (završni rad), mentor: dr. sc. Irvin Lukežić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2019., str. 11., pristupljeno 15. kolovoza 2021.
  2. a b c d e (): Adrijanskoga mora Sirena & Obsida sigecka Matica hrvatska. Pristupljeno 22. siječnja 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Matice hrvatske (http://www.matica.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Matica hrvatska.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.

Vanjske poveznice uredi